автомобил стар

Излезлите от употреба автомобили под прицел в Община Силистра

Всички граждани, които имат излезли от употреба моторни превозни средства
следва доброволно да ги преместят от тротоари, площадки, улици и открити
обществени паркинги.
Съгласно „НАРЕДБА за условията и реда за изхвърлянето, събирането,
включително разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци,
включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени
отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община
Силистра“, предстои да бъдат извършени действия за преместване на излезли
от употреба МПС, с цел предотвратяване замърсяване на околната среда и
освобождаване на улични платна, тротоари и паркинги.
Действията ще бъдат извършени под контрола на комисия, назначена от Кмета
на Община Силистра.
Неотговарящите МПС на изискванията на „НАРЕДБА No I – 45 от 24 март 2000 г.
за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно
отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните
превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на
данни за регистрираните пътни превозни средства“ и „НАРЕДБА No H – 32 от
2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства“, в случай че се намират върху терени – държавна
или общинска собственост, ще се преместват принудително и ще се предават
на площадка за събиране и временно съхраняване или в центрове за
разкомплектоване, или техните собственици следва да ги съхраняват в имоти
частна собственост или доброволно да ги предадат за разкомплектоване, като
същите са длъжни и да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.
При неизпълнение в установените срокове на предписанието за преместване
на МПС-тата, на собствениците се съставя Акт за установяване на
административно нарушение. МПС-то се премества принудително на площадка
за събиране и временно съхраняване, собственост на „НАДИН 22“ ЕООД, гр.
Силистра, сключило договор с Община Силистра.
В случай, че собственикът на ИУМПС не го потърси в срок от 14
/четиринадесет/ дни от датата на прибирането му, същото се разкомплектова,
а разходите за транспорт и престой в базата на дружеството, са за сметка на
собственика.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.