Димитър Пецов : Отговорът на Кмета затвърждава съмненията за корупция (ВИДЕО)

автор : Димитър Пецов

Уважаеми съграждани, това е отговорът, който даде кметът относно изпълнението на саниране на блокове в гр.Силистра, извършени от фирма „Дръстър инженеринг“, за което направих изказване на заседание на общинския съвет. Според отговора на 1 въпрос: Дали са отпускани 30 хил.лв. допълнително по проекта за дейности по ремонт на покрива, отговорът гласи, че НЕ СА ОТПУСКАНИ. Обратно твърдят живущите в бл.4. След спор с изпълнителя Димитър Недялков, ръководителят на проекта Весела Тодорова им обяснила, че се отпускат от кмета допълнително 30 хил. за ремонт на покрива. Това тя го потвърди и в разговор, който проведе с мен, докато проучвах случая. Една от хипотезите за това какво реално се е случило е, че някой може да се е опитал първоначално да отклони средства от проекта, но понеже живущите в блока са направили проблем, е бил принуден да върне „заделените“ средства. Живущите от бл. 4 твърдят, че не са им дали и договора, да знаят какво ще се върши през цялото време, може би именно с тази цел – да се отклонят средства от спестени дейности. Според Кмета, в сключения с фирмата договор, съгласно КСС – Количествено стойностна сметка, неразделна част от него , НЕ Е ВКЛЮЧЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА. В случая явно имаме игра на думи, понеже дейностите в КСС не са описани с общия термин РЕМОНТ НА ПОКРИВ, който използвам в питането. В КСС е описана дейността ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ(тоест не е врат,ами шия) И много ясно са описани дейности за над 50 хил. лв, които съответстват точно на ремонт на покрив на Блок 4 по ул.Симеон Велики (вижте снимка 2). В тях са описани в КСС, в т.5.1 : доставка и полагане на нова дъсчена обшивка(на покрива), летвена скара(под керемидите), пароизолационна мембрана, И НОВИ КЕРЕМИДИ, включително почистване на съществуващо покритие от керемиди, строителни отпадъци и извозването им за 22 504.00 лв. КСС е подписано и подпечатано от Дръстър Инженеринг.. Ръководителят на проекта Весела Тодорова заяви пред мен, че първоначално покривът бил включен в проекта(Вижда се в КСС, че е включен), но после било много трудно да го направят, затова отпаднал !!?! Официалният отговор на кмета е, че въобще не бил включен.По въпроса дали е имало промяна на параметрите на проекта и кога(т.3), кметът отговаря, че това е станало с допълнително споразумение, без да уточнява какви са били промените.По т.4 Дали са се включвали подизпълнители, кметът се позовава на общоизвестния факт по документи, публикувани и в интернет, че НЯМА ПОСОЧЕНИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. Тоест, че фирмата на Димитър Недялков не е посочила такива. Това, че няма посочени подизпълнители е ясно, именно затова фирмата печели поръчката. Но въпросът е фактически дали са се включили такива. Живущите свидетелстват точно обратното – голяма част от обема работа е бил изпълнени от други хора. Например работниците на общинския съветник Бирол Мехмед през цялото време работиха и довършиха обекта. По т.5, какви недостатъци са констатирани от страна на Възложителя след изпълнението на обекта, кметът отговаря, че обектът е приет БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ. Живущите в блока граждани обаче са входирали при кмета една камара оплаквания-основно за течащия покрив. Изпълнителят досега не е отстранил нищо. Очевидно кметът няма намерение да предприема действия в 6 годишния гаранционен срок, както е по-договор. За изпълнението на обектите са изплатени всички суми, както е по договор, става ясно от отговора. Става дума за половин милион усвоени европейски пари от една фирма по един проект, собственикът на която е свързано лице – съпруг на зам.кмет. Реализацията на проекта разкрива като цяло обвързаности, които са характерни за всички строителни поръчки в общината. Надолу публикувам изказването, което направих.
Уважаема г-жо Председател, Уважаеми общински съветници, Уважаеми г-н Кмет
В съответствие с Правилника на Общинския съвет вземам думата, за да направя изказване по обществено значим въпрос.През пролетта на 2021 г. Община Силистра отчете приключването на Проект „Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.По проекта бяха санирани и ремонтирани 6 многофамилни жилищни сгради в Силистра от няколко фирми, състезавали се в обществената поръчка с възложител кмета на Община Силистра.За един от обектите – Блок 4, обаче, възникна недоволство от изпълнението и оплаквания от страна на живущите, които станаха публично достояние – че са имали спорове с изпълнителя относно изпълнението в хода на работа, че реално други фирми са работили на обекта, а не изпълнителя по договор, че не е извършен ремонта компетентно и извършеното не съответства на договора, сключен с общината, което води до съмнение за злоупотреба с европейски средства, че са били спестяване материали и дейности, което е довело до некачествено изпълнение – течове от покрива и други сериозни проблеми, с които живущите трябва да се справят сега.И тъй като фирмата изпълнител, спечелила изпълнението на обекта по Симеон Велики – 4, както и на ул. Добрич 35, е собственост на свързано лице със служител на общината – съпруг на зам.кмета по „Хуманитарните дейности“, назначен от Кмета, възниква съмнение, както у живущите в Блок 4, така и в гражданите на Силистра изобщо, че Възложителят – Кметът на Община Силистра не е заинтересован да взема мерки и да изисква качествено поправяне на недостатъците – досега фирмата не отстранила нищо, че фирмата се ползва с особено привилегировано положение, както при спечелването на поръчките в общината, така и при изпълнението, особено като се имат предвид твърденията на живущите от Блок 4, че кметът е отпуснал допълнителна сума от 30 хил.лева за ремонт и изолация на покрива – дейност, която вече е била включена в договора и ценовото предложение по поръчката за 300 хил.лв.По този повод отправям следните въпроси към кмета на Силистра:1. Отпуснал ли е Кметът на Община Силистра допълнителни 30 хил.лв, извън сумата по договор, сключен за изпълнение с фирмата „Дръстър инженеринг“ ЕООД за инженеринг и строителство от проект„Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0006-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за допълнителни дейности по изпълнение на покрива на Бл.4 на ул.“Симеон Велики“? На какво основание са отпуснати тези пари и откъде са взети?2. Влизал ли е в договора за изпълнение ремонтът на покрива на Бл.4 , ул.“Симеон Велики“ или не?3. Ако е имало промени в параметрите на договора, кога и как са настъпили?4. Колко подизпълнители са се включили при изпълнението на двата обекта от поръчката, реализирани от фирма „Дръстър инженеринг“ на Бл.4 „Симеон Велики“ и Блок 35 на ул.“Добрич“? Кои са фирмите и на какво основание са се включили като подизпълнители? Спазени ли са изискванията на ЗОП при включването?5. Какви недостатъци са констатирани от страна на Възложителя – Кметът на Община Силистра след изпълнението на обектите? Какви действия са предприети от Възложителя относно отстраняване на недостатъците?6. Каква сума е изплатена окончателно на изпълнителя „Дръстър инженеринг“ за изпълнението на Бл.4 на ул.Симеон Велики и Бл. Блок 35 на ул.“Добрич“?

За повече подробности гледайте видеото:

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Димитър Пецов и Михаил Николов

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.