Фолклористка и православен отец от Добруджа споделиха краеведчески опит в Лудогорието

За поредна извънобластна изява на сем. Калина и Михаил Михайлови от село Шуменци – тя бивша учителка и кметица, настояща фолклористка, той – отец от Тутраканка околия на Русенска епархия, разказа сайтът Разград нюз (www.razgradnews.net). Става дума за краеведческа среща в село Мъдрево, организирана от Надие Карагьозова като секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Кубрат. От публикацията разбираме: „Събитието се състоя в дома на младия краевед Камбер Гочев, който от години изучава местните традиции и обичаи на алианската общност. Младежът от няколко години насам изработва характерни само за алианите носии, като женската фъта например и др. Краведския му интерес започва още през детските години,  но както сам казва по- осъзнато и по-задълбочено това се случва в годините, когато е ученик в гимназията. Днес се чувства уютно и е горд с уникалния етнографски кът, който е създал в дома си, в който всеки предмет е на точното си място. Неговата страст, както и страстта на гостите на срещата от с. Шуменци (Тутраканско) към фолклора и народното творчество  стана повод и за приятелската среща. Тази година кубратския секретар  въведе в превантивната работа възможностите на народното творчество, като умело използва пословиците и поговорките в ежедневната си работа с подрастващите и провокира познавателния им интерес“.

Източник: ВЕРСИНАЖ

Leave a Reply