Поредна награда за гражданска активност спечели силистренеца Димитър Пецов (ИНТЕРВЮ)

Димитър ПЕЦОВ: Със ЗДОИ влияем на институциите

Със „Златен ключ“ бе отличен Димитър Пецов от Силистра за дългогодишната му упоритост в използването на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), за да осветли как местната администрация разходва парите на данъкоплатците. Димитър Пецов сподели, че за него наградата е изключителен жест и признание, а подкрепата на ПДИ – лъч светлина за гражданското общество в България. 

Годишната награда „Златен ключ“ се връчва за втори път на г-н Пецов, което е изключително признание за приноса му в развитието на гражданското общество и подпомагането на прозрачността в работата на институциите.

Напомняме, че отличието идва месеци, след подаденото от Димитър Пецов заявление по ЗДОИ до шефа на силистренската полиция. Само няколко дни след подаването на заявлението, по доста съмнителен начин в колата на силистренския граждански активист беше намерено безпрецедентно количество наркотици. Обстоятелствата около ареста и самото събитие предизвикаха национален и международен отзвук в защита на журналиста, а самият той все още е без повдигнато обвинение, въпреки огромните количества наркотици, които уж е пренасял.

Наркодилър или жертва на постановка е гражданският активист Димитър Пецов? (ВИДЕО)

„Да смачкаш Гражданското общество“ – немскоезично списание отрази ареста на Димитър Пецов и обстановката в Силистра

Адв. Кашъмов : Около ареста на Димитър Пецов има много смущаващи факти (ИНТЕРВЮ)

Ню Йорк: Комитетът за защита на журналистите с изявление в защита на Димитър Пецов

С носителя на „Златен ключ“ в категорията „Гражданин“, използвал най-активно правото си на информация, разговаря Калина Грънчарова, координатор на ПДИ в Силистра

Честита награда, г-н Пецов! За втори път сте носител на „Златен ключ“, какво означава това за Вас?

– Благодаря! Наградата за мен има особено голямо значение, предвид особените обстоятелства, при които се връчва. Най-голямата награда – „Златен ключ“, връчена ми за втори път, при голяма конкуренция, сред много достойни граждани, при жури, което взема предвид не като недостатък, а като достойнство факта на моето задържане от полицията и намиране на наркотици, след подадено заявление по ЗДОИ за анонимен дарител…Това има значение не само за мене, но и за практиката на ПДИ и връчването на наградите. Мисля, че това беше изпитание и демонстрация на много високо ниво, независимо от  развитието на ситуацията и е ясен знак за гражданите, които в бъдеще биха проявили активност да питат по реда на ЗДОИ.

– Кога за първи път открихте възможностите и силата на ЗДОИ и как продължихте нататък?

– За първи път открих възможностите на ЗДОИ през 2017 г, при първото ми питане до кмета на Община Силистра, във връзка с един некачествено извършен проект за ремонт на стъпалата в една местност, когато не ми отговориха въобще и заведох дело за мълчалив отказ в Административен съд – Силистра. Така кметът беше задължен от съда да ми даде отговор, а от ПДИ ми връчиха първата награда „Златен ключ“. Но след връчването на наградата реших да продължа и да надградя използването на ЗДОИ. Създадох инициативата „Граждански контрол” и страница във Фейсбук със същото име, където отразявах различни инициативи, качвах публикации от резултатите от използването на ЗДОИ. Така, заведох още две дела срещу кмета и Общината за две години и може да се каже видях неподозираните възможности на ЗДОИ. Воденето на двете дела доведоха да конкретни реформи и промени в дейността на ключови звена в Общината – едното беше за назначенията на обществените възпитатели към Комисията за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, а другото – за назначението на главния архитект. Промени се системата и правилата за назначение на обществените възпитатели в Комисията, а по отношение на главния архитект се разкри порочна практика за назначение без конкурс – само със заповед на кмета, и беше организиран конкурс впоследствие.

– Кое налага да използвате така активно правото си на достъп до информация?

– Именно че то е провъзгласено като субективно право от ЗДОИ и подлежи на защита, включително и по съдебен път, от което аз се възползвам. Въпреки това аз не заливам администрацията със заявления по ЗДОИ, реално имам малко заявления. Може би впечатлението идва от начина, по който го използвам, последиците и отзвука от това. Чрез използването му фокусирам общественото внимание върху определени проблеми, тъй като едновременно с това отразявам тази дейност, правя публикации, информирам обществото. Това е един добър начин за контрол на дейността на администрацията. Не става дума само за прозрачност и съставяне на мнение за нейната дейност – законът дава много възможности, от които може да се възползваш и да влияеш върху институциите.

– Докъде стигна разследването срещу Вас след подхвърлените наркотици в колата Ви?

– Все още тече разследване, което не е приключило. Работи се  и по версията, че са подхвърлени в колата ми – теза, която аз отстоявам от самото начало.

– Получихте ли някакви заплахи по време на разследването?

– Не, заплахи не съм получавал от никого. Случаят беше доста отразяван и мисля това също повлия върху по-внимателното отношение към мен.

– Какви са другите теми, по които имате намерение да търсите информация?

– Темите ми на интерес обикновено се диктуват от конкретната обстановка, но една тема, която смятам, че не е разработена в Силистра е екологичната – говоря за системно и превантивно поставяне на определени проблеми в дейността на институциите по въпроса. Мисля, че по тази тема има много да се работи. Последното ми питане до Общината беше по тази тема – във връзка със задължителни отчисления по Закона за управление на отпадъците, които тя не прави от няколко години, а това има връзка с изграждането на съоръжения за отпадъци.

– Посланието Ви към застъпниците за свобода на информация?

– Нека личният ни пример да вдъхновява останалите. Ние си съставяме мнение за работата на институциите, като използваме ЗДОИ, а хората си съставят мнение за нас, като виждат борбата, която водим за прозрачност. Това заразява останалите с активност и в Силистра вече има такава практика – всяка година силистренци присъстват в номинациите за наградите на ПДИ заради своята активност, това е другият ефект от ползването на ЗДОИ.

Източник: Програма Достъп до информация

Честита награда, г-н Пецов! За втори път сте носител на „Златен ключ“, какво означава това за Вас?

– Благодаря! Наградата за мен има особено голямо значение, предвид особените обстоятелства, при които се връчва. Най-голямата награда – „Златен ключ“, връчена ми за втори път, при голяма конкуренция, сред много достойни граждани, при жури, което взема предвид не като недостатък, а като достойнство факта на моето задържане от полицията и намиране на наркотици, след подадено заявление по ЗДОИ за анонимен дарител…Това има значение не само за мене, но и за практиката на ПДИ и връчването на наградите. Мисля, че това беше изпитание и демонстрация на много високо ниво, независимо от  развитието на ситуацията и е ясен знак за гражданите, които в бъдеще биха проявили активност да питат по реда на ЗДОИ.

– Кога за първи път открихте възможностите и силата на ЗДОИ и как продължихте нататък?

– За първи път открих възможностите на ЗДОИ през 2017 г, при първото ми питане до кмета на Община Силистра, във връзка с един некачествено извършен проект за ремонт на стъпалата в една местност, когато не ми отговориха въобще и заведох дело за мълчалив отказ в Административен съд – Силистра. Така кметът беше задължен от съда да ми даде отговор, а от ПДИ ми връчиха първата награда „Златен ключ“. Но след връчването на наградата реших да продължа и да надградя използването на ЗДОИ. Създадох инициативата „Граждански контрол” и страница във Фейсбук със същото име, където отразявах различни инициативи, качвах публикации от резултатите от използването на ЗДОИ. Така, заведох още две дела срещу кмета и Общината за две години и може да се каже видях неподозираните възможности на ЗДОИ. Воденето на двете дела доведоха да конкретни реформи и промени в дейността на ключови звена в Общината – едното беше за назначенията на обществените възпитатели към Комисията за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, а другото – за назначението на главния архитект. Промени се системата и правилата за назначение на обществените възпитатели в Комисията, а по отношение на главния архитект се разкри порочна практика за назначение без конкурс – само със заповед на кмета, и беше организиран конкурс впоследствие.

– Кое налага да използвате така активно правото си на достъп до информация?

– Именно че то е провъзгласено като субективно право от ЗДОИ и подлежи на защита, включително и по съдебен път, от което аз се възползвам. Въпреки това аз не заливам администрацията със заявления по ЗДОИ, реално имам малко заявления. Може би впечатлението идва от начина, по който го използвам, последиците и отзвука от това. Чрез използването му фокусирам общественото внимание върху определени проблеми, тъй като едновременно с това отразявам тази дейност, правя публикации, информирам обществото. Това е един добър начин за контрол на дейността на администрацията. Не става дума само за прозрачност и съставяне на мнение за нейната дейност – законът дава много възможности, от които може да се възползваш и да влияеш върху институциите.

– Докъде стигна разследването срещу Вас след подхвърлените наркотици в колата Ви?

– Все още тече разследване, което не е приключило. Работи се  и по версията, че са подхвърлени в колата ми – теза, която аз отстоявам от самото начало.

– Получихте ли някакви заплахи по време на разследването?

– Не, заплахи не съм получавал от никого. Случаят беше доста отразяван и мисля това също повлия върху по-внимателното отношение към мен.

– Какви са другите теми, по които имате намерение да търсите информация?

– Темите ми на интерес обикновено се диктуват от конкретната обстановка, но една тема, която смятам, че не е разработена в Силистра е екологичната – говоря за системно и превантивно поставяне на определени проблеми в дейността на институциите по въпроса. Мисля, че по тази тема има много да се работи. Последното ми питане до Общината беше по тази тема – във връзка със задължителни отчисления по Закона за управление на отпадъците, които тя не прави от няколко години, а това има връзка с изграждането на съоръжения за отпадъци.

– Посланието Ви към застъпниците за свобода на информация?

– Нека личният ни пример да вдъхновява останалите. Ние си съставяме мнение за работата на институциите, като използваме ЗДОИ, а хората си съставят мнение за нас, като виждат борбата, която водим за прозрачност. Това заразява останалите с активност и в Силистра вече има такава практика – всяка година силистренци присъстват в номинациите за наградите на ПДИ заради своята активност, това е другият ефект от ползването на ЗДОИ.

Източник: Програма Достъп до информация

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.