РДПБЗН-Силистра с мерки за превенция на пожарите в земеделските земи и горите

РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра реализира комплекс от мерки за превенция на пожарите в земеделските земи и горите. В дирекцията и районните противопожарни служби са утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки. Създадена е организация за контрол на съответствието на земеделската техника с изискванията за пожарна безопасност.
Съвместно с представители на териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) са извършени проверки на документацията, свързана с изпълнението на противопожарните мероприятия в горския фонд, предвидени в годишните оперативни планове на ДГС, ДЛС и общините. Специален акцент е степента на поддържане на минерализованите ивици, естествените бариерни прегради, наличието на указателни табели с противопожарно съдържание и състоянието на противопожарните депа.

Изпратени са уведомителни писма до фирми и организации, имащи отношение по осигуряването на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания. Утвърдени са мерки за взаимодействие с териториалните структури на МВР и ИАГ, дежурните в областния и общинските съвети за сигурност, диспечерските пунктове на електроразпределителните и ВиК дружества. Планирани са съвместни проверки с органите на полицията с оглед ефективен контрол по спазване на забраната за изгаряне на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи.
Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви и горите. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.

За недопускане на пожари и унищожаване на реколта ви напомняме следното:


 Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до
посевите или до вече складиран фураж!
 Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви,
в района на площадките и складовете за зърно и фураж!

 Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за
фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не изхвърляйте незагасени цигари от
автомобилите!
 Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през
периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата!
 Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати
масиви и фуражните площадки!
 Абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране на реколтата!
 Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия
за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!
 Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за
пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви,
площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!
 Не допускайте небрежно изхвърляне на неизгасени фасове и клечки, включително и
от автомобилите, с които се преминава покрай или през горски участъци.
 Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да създадат ефекта на
лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.
 Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени
с искрогасители.
 Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за целта
туристически места. Преди запалване на огъня осигурете вода за гасене при поява на вятър
и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да се действа
при възникване на пожар.
 Никога да не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли
частици на големи разстояния.
 Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез
извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез
изгаряне!
 При открити признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) трябва
да се извърши оценка на обстановката – да се определи мястото на възникване на пожара,
посоката на придвижване на огъня и скоростта на разпространение. Ако знаете, че наблизо
има хора, но няма признаци да са усетили пожара – уведомете ги и заедно се отдалечете от
опасното място.
 Ако пожарът е в начална фаза, предприемете мерки за угасяне чрез: насипване на
пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони.
 Пазете дрехите от запалване, особено ако са от изкуствена материя.
 Предпазете дихателните пътища чрез поставяне на намокрени кърпи, дрехи върху
устата.

 При опасност от бързо усложняване на обстановката потърсете безопасен път за
напускане на мястото – в посока, перпендикулярна на вятъра или покрай водни басейни.

Съобщете за възникналия пожар на телефон 112.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

снимка : Pixabay

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.