18 точки ще разгледат общинските съветници на предстоящото заседание в Силистра

Общо 18 точки ще разгледат общинските съветници в Силистра на предстоящото в четвъртък редовно заседание. Заседанието ще бъде закрито, предвид епидемичната обстановка, съобщи д-р Мария Димитрова, председател на общинския съвет в Силистра.
Осигуряване на финансови средства за СКБ „Доростол” за участие в състезания от календара на Българска федерация по баскетбол е докладна внесена от кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов.
Учредяване безвъзмездно право на ползване от Общинското ръководство на ПП НФСБ, учредяване на безвъзмездно право на ползване на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра и Доклад на Балансова комисия 2020 г., за приемане на годишните финансови отчети на търговските дружества, където Община Силистра е едноличен собственик на капитала по приключването към 31.12.2019 г., разпределяне на печалбата и освобождаване от отговорност за 2019 г. на управителите и контрольорите на дружествата са също докладни, внесени от д-р Юлиян Найденов. Предстои да бъдат разгледани приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2020 г., прекратяване на съсобственост чрез замяна на имот в гр. Силистра и отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ с общественополезна дейност „Шахматен клуб Силистра”. Общинските съветниците ще обсъждат докладна, касаеща отдаване под наем на помещения в сградата на бул. „Македония“ № 61 в гр. Силистра на Фондация с обществено полезна дейност „Фондация Съпричастие – Силистра“.
Три от докладните записки се отнасят за имоти – публична общинска собственост.
Изпълнение на проект „Изграждане на социални жилища – Силистра“, договор № BG16RFOP001 – 1.9031 – 0007 – С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.,
даване на съгласие за общинско сътрудничество между Община Силистра и Greenzone AS от гр. Осло, Норвегия с цел кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Рехабилитация и модернизация на улично осветление в населени места от община Силистра“ по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ са докладни, които подлежат на разглеждане.
Участие на Община Силистра с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини е докладна също внесена от градоначалника.
Докладна записка, касае изграждане на изкуствени неравности по улица „Лозарска“ (Татарица) в началото и края на поземлен имот 00895.501.230, област Силистра, община Силистра, с. Айдемир, внесена от общинския съветник – адвокат Златко Куртев.
Одобряване на техническа спецификация за проектиране и допускане изработване на специализирана кадастрална карта и „Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра, община Силистра – II етап и одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на „Подробен устройствен план /ПУП/ –План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 66425.28.103 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра“, са последните докладни от дневния ред на сесията, внесени от д-р Найденов.
Общинските съветници ще започнат заседанието си на 26 март точно в 9.30 часа в Общински съвет – Силистра.

Целият дневен ред можете да проследите ТУК

източник : Общинско кабелно радио – Силистра

Очаквайте още информация по темата.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.