Русенският университет ще създава филиал и в Молдова

Русенският университет отчита успешна година. Това съобщи ректорът на висшето училище чл.-кор. проф.Христо Белоев.
По думите му една от важните задачи пред ръководството на учебното заведение в краткосрочен план през идната година е акредитирането на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ в град Тараклия, Молдова, във филиал на Русенския университет.
„По този начин Русенският университет подава ръка на българската диаспора в Молдова. Създадената от университета Дунавска ос: Видин – Русе – Разград – Силистра, където висшето училище има филиали, ще бъде разширена до Молдова и заедно с „Българо-румънския интеруниверситетски Европа център“/БРИЕ/, позициониран в Букурещ и Гюргево, ще продължи да усилва влиянието и значението си като доминиращ университет в Дунавското пространство“, каза Белоев.
По думите му това ще допринесе съществено и за утвърждаването на значимостта и ролята на Русенския университет в регионален, национален, трансграничен и европейски мащаб.


Leave a Reply