Tag Archives: проект

„Мемориален комплекс Тутраканска епопея“ край Тутракан ще бъде изграден по проект за над 4 954 000 лв.

Tutrakanska epopeya 1.jpg

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е близо 4 210 425 лв.Финансиране от Банка ДСК и Регионален фонд за градско развитие (РФГР)- 452 400 лв.Собственото участие на Община Тутракан е от 291 800 лв.   Банка ДСК, дъщерното й дружество Регионален фонд за градско развитие и Община Тутракан сключиха договор за финансиране в размер на 452 400 лв. Заемните средства ще послужат за изграждане на „Мемориален комплекс

Read more

Приключи проектът за саниране на Общинска администрация- Силистра

20210318_143817.jpg

Приключиха основните дейности по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра“ с Договор № BG16RFOP001-1.031-0005-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът се изпълни по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP0001-1.031 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014–2020”, част от

Read more

Ново оборудване за силистренска гимназия

20210402_101617.jpg

Най-голямата професионална гимназия в  област Силистра – ПГСУАУ „Атанас Буров“ се сдоби с ново оборудване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент Министерството на образованието и науката. ПГСУАУ „Атанас Буров“ е първата гимназия в

Read more

„Стая за щастие, психично здраве и релакс“ в Силистра

bbebb030eeab833b5c89d29da030bc7c.jpg

„Стая за щастие, психично здраве и релакс“ на Ученически съвет при ООС „Младост“- гр.Силистра с ръководител Цветелина Василева е проект от конкурсната сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“ на МКБППМН/ОСНВ/ ПИЦ /. Целите на проекта са : създаване на доброволчески клуб „Млад психолог“ и „Стая за щастие, психично здраве и релакс“ за превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение

Read more

Започна укрепването на опасния блок в Тутракан

FB_IMG_1616580719917.jpg

Старт на укрепителните дейности на бл.“Възход -1″ бе даден днес в Тутракан.След приключване на всички обществени поръчки – за изпълнител, строителен и инвеститорски контрол без последващи обжалвания, бе поставено началото на изпълнението на дейностите, така очаквани от живеещите в блока.Ще бъде извършен авариен ремонт на канализацията и благоустрояването около блока и аварийно заздравяване на земната основа. Планираната продължителност на строително-монтажните

Read more

Силистренски ученици създадоха късометражен филм и книжка за здравословното хранене

53b970191f4dc9946f9beb29450dd109.jpg

Проект от конкурсната сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“ на МКБППМН / ОСНВ/ ПИЦ – Силистра, с име „Активно, разумно, здравословно“ на Профил биология, Езикова гимназия „Пейо Яворов“ с ръководител г-жа Петя Генчева. Целта на проекта е насочване вниманието на учениците към здравословен начин на живот – балансирано и здравословно хранене, системна двигателна активност, изключване на пагубни за организма диети.

Read more

„Непознатата Сребърна“ – проект по конкурсна сесия за ученически проекти

cad890f923a54eea18ca71fb22a45e86.jpg

Време е да „повдигнем завесата“ на „Непознатата Сребърна“ – проект по конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ към МКБППМН / ОСНВ / Община Силистра. Група „Ентусиасти“ и съмишленици от ПГМТ „Владимир Комаров“, подкрепяни от своите ръководители се впуснаха в едно голямо предизвикателство, наречено „Непознатата Сребърна“. Те си поставиха за цел да представят богатствата на поддържан резерват

Read more

Читалището в силистренското село Черногор с одобрен проект

FB_IMG_1616100282015.jpg

Подписан е Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и

Read more

Община Силистра с желание да се включи в проект за Енергийни общности

12-06-15-39412.jpg

Очаква се промени в законодателството да отвържат ръцете на общините и да дадат тласък на първите в България енергийни общности, в които гражданите сами да произвеждат възобновяема енергия за собствено потребление, а излишъка да отдават в мрежата. Досега 21 общини и две районни кметства от цяла България са подписали отвореното писмо, инициирано от „Грийнпийс“ – България, с искания за стратегическа

Read more

Въведени са мерки за енергийна ефективност в шест блока в Силистра

4a57650364860615a9232cde5f41ce75.jpg

Въведени са мерки за енергийна ефективност и са изготвени технически паспорти на шест многофамилни жилищни сгради в Силистра, съобщиха от общината.Това става по проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, отчетен днес. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 12.10.2018 година. Стойността на проекта е 1 609

Read more
« Older Entries