Tag Archives: природа

От ОбС Силистра – Предлага се продажба на градинка заради строеж на частен гараж

автор : Димитър Пецов За предстоящото заседание на Общински съвет – Силистра е предложена за гласуване докладна записка, с която се предлага продажбата на общинска земя на гражданин, който е пожелал да присъедини мястото към своя имот. Става дума за терен, който е публична общинска собственост и се намира на ул.“Сава Огнянов“ 10а, зад магазин „Любезния“, до ОУ „Кирил и

Read more

„Грийнпийс“ организират обучение на доброволци за реакция при бедствия

Можете да се кандидатствате за обучение на доброволци за реакция при горски пожари и наводнения. Курсът се организира от „Грийнпийс“ — България в партньорство с Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ). Ако завършиш успешно курса, ще получиш сертификат от НАДРБ, който се изисква от доброволците при акции на терен за потушаване на горски пожари и разчистване след наводнения.

Read more

Тече обществено обсъждане по природозащитни цели за резервата „Сребърна“

От експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН са разработени специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 15 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, както следва: За защитена зона BG0000241 „Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици; За

Read more

Язовир „Тича“ отново се напълни

228,556 млн. куб. м е наличният обем вода в язовир „Тича“ в началото на януари 2022 г. Това показват данните от справка, публикувана на сайта на Министерството на околната среда и водите. Полезният обем на водоема е 188,556 млн. куб. м. Екологичното министерство разрешава през този месец от „Тича“ да отиват 4 410 млн. куб. м вода  за питейно-битово водоснабдяване.

Read more

Силистренско дърво беше номинирано за конкурса „Дърво с корен“

Конкурс „Дърво с корен” се организира от фондация „ЕкоОбщност” от 2010 г. насам. Търси дърветата, които обичаме – не защото са най-стари или най-красиви, а защото са специални. Специални за вас, за вашето семейство, приятели, село или град. Победителят в конкурса представя България в международната надпревара „Европейско дърво на годината”.В конкурса има и допълнителни категории – „Млад природолюбител” е за

Read more

Приключват поддържащите мероприятия  в колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“

Приключиха дейностите по изграждане на дървена ограда около сегашната колония на къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“. Оградата цели опазване на мътилата и люпилата на защитените птици от набезите на диви свине и хищни бозайници. Заедно с това до края на годината ще се поставят нови платформи за гнездене на защитените птици. Тези дейности се реализират в рамките на изпълнявания

Read more

Множество паднали дървета и други инцидетни в Силистра след вчерашния вятър

На единадесет сигнала за паднали дървета и клони, 2 билборда и 1 опасно надвиснала от покрив ламарина са реагирали екипи на противопожарните звена в областта през вчерашния ден. Няма пострадали хора. В два от случаите са нанесени щети върху леки автомобили от паднали върху тях клони.

Read more

Макети привлякоха къдроглави пеликани да загнездят в Тутраканско

Нова гнездова колония на застрашения къдроглав пеликан се сформира в България. Птиците заеха изкуствен остров в Натура 2000 зона „Комплекс Калимок“, в близост до град Тутракан. Това е третото гнездово находище на вида в България, заедно с тези в езерото Сребърна и остров Персин (Белене).В началото на месец декември 2020 г., в рамките на проект „Wetlands Along Lower Danube – healthy home

Read more

Ученици засадиха 30 иглолистни растения в Силистра

По инициатива на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център по зависимостите, в партньорство с Център за обществена подкрепа, учениците от 8-ми клас от СУ „Н. Вапцаров“ засадиха 30 иглолистни растения в чест на Деня на Земята.Проявата е част от събитията, предвидени в изпълнението на Националните програми за превенция на употребата на психоактивни и наркотични вещества в училищна

Read more

Резерватът „Сребърна“ е залесен с нови над 46 000 броя фиданки

В  границите на поддържан резерват „Сребърна“ са посадени 46 243 дръвчета, на обща площ 217,1 дка и са осъществени горско-стопански мероприятия. Тe са част от дейностите на приключилия проект на РИОСВ-Русе, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“, изпълнен в рамките

Read more
« Older Entries