Tag Archives: ОИК

Промени в състава на ОИК(Общинска избирателна комисия) – Дулово

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. номер МИ-10-283 от 18.11.2019 г. е постъпило предложение от Алтимир Емилов Адамов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Дулово. Към предложението е приложена молба от Грета Миленова Димова – председател на ОИК – Дулово за освобождаване по лични причини. Предлага се на нейно място да бъде

Read more