Tag Archives: КЕВР

Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Предстоящото увеличение на цената на водата е несправедливо за гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до Комисията за водно и енергийно регулиране /КЕВР/ във връзка с обсъждането на доклада за утвърждаване на по-високи цени на водата от 1 януари 2020 г.  „Като омбудсман подкрепям гражданите в исканията им за справедливи цени, съответстващи на изпълнението на задълженията на ВиК операторите, свързани с непрекъснатост и качество на водоснабдяването“, пише доц. Ковачева до

Read more

Днес решават с колко поскъпва водата

Нов ръст в цената на водата ще има от 1 януари. Предложението е от Комисията за енергийно и водно регулиране и е на база на утвърдените бизнес планове на дружествата. За Шумен се предвижда 1 кубик вода с данък добавена стойност да е 3,52 лв. Социалната поносимост на цената на ВиК услугите, изчислена съгласно данни на Националния статистически институт за средномесечния

Read more