Открито заседание на Общински съвет – Силистра в четвъртък. Вижте дневния ред

П О К А Н А  №  45

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 64,  ал. 2, т. 1 и във връзка с чл. 68 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Силистра

на 26.01.2023 г. (четвъртък) от 09:30 часа

при следния ДНЕВЕН РЕД :

1.    Изказвания и питания.

         2.ДЗ с вх. № 2567: Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.10 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора”.

         Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

         Резолиран до ПК: РМСПП и ОС;

      3.ДЗ с вх. № 2570: Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-4.025 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 1..

         Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

       Резолиран до ПК: РМСПП и БФ;

4.ДЗ с изх. № 2558: Отчет  за   работата   и   дейността   на   Общински   съвет – Силистра и комисиите към него за периода  01.07.2022 г. – 31.12.2022 г..

Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра;

Резолиран до ПК: Всички комисии;

5.ДЗ с изх. № 2561: Отчет за дейността на Общински фонд „Здраве” през 2022 г.  и депозиране на предложение за необходимите средства за дейността на Фонда през 2023 г..

Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра;

Резолиран до ПК: БФ и ЗСП ;

6.ДЗ с изх. № 2559: Отчет за дейността на Комисията за определяне на лицата за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца на територията на Община Силистра при Общински съвет – Силистра през 2022 г..

Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра;

Резолиран до ПК: ЗСП;

      7.ДЗ с вх. № 2557: Приемане на Общински план за младежта за 2023 г..

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОК;

       8.ДЗ с вх. № 2568: Преобразуване на Детска градина «Здравец», с. Калипетрово чрез вливане в Детска градина «Роза», гр. Силистра, считано от 01.04.2023 г..

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ЗСП и ОК;

      9.ДЗ с вх. № 2572: Предоставяне на помещения – общинска собственост, за администриране на социални услуги.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ЗСП и ОС;

     10.ДЗ с вх. № 2564: Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти – публична общинска собственост за осъществяване на социални услуги.

        Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ЗСП;

     11.ДЗ с вх. № 2563: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „По-добро общество“.

         Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС;

     12.ДЗ с вх. № 2566: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Силистра през 2023 г..

         Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: ОС;

     13.ДЗ с вх. № 2573: Одобряване на „Подробен Устройствен План /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за електрозахранване на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, общ. Силистра“.

         Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Резолиран до ПК: УТ;

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.