Антикорупционен фонд с антикорупционна среща в Силистра

Експертите на Антикорупционния фонд(АКФ), които проведоха разследвания като „Осемте джуджета“, „Златен гьол“ и други, организират на 21 юни от 18.00 часа в хотел „Данубе“ среща с гражданското общество, озаглавена „Прозрачност и отчетност на местните власти“.
Проектът “Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности” ангажира местните власти в 10 населени места в страната, сред които и Силистра, за приемане и прилагане в работата им на Стандарт за отчетност и интегритет(почтеност) на местната власт, който въвежда в България принципите на доброто управление.
Срещата в Силистра ще се води от директора на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев
Целта на събитието е да мобилизира гражданската общност в Силистра да осъществява независим мониторинг за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси на местно ниво.

Експертите на фонда са изготвили „Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт“ и Наръчник за прилагането му и ще разкажат как местните власти и активистите могат да се включат от тук нататък в борбата с корупцията на местно ниво.

Екипът на Антикорупционния фонд от няколко години наблюдава работата на местните институции, като дори има подадени конкретни сигнали за нарушения по Закона за обществените поръчки от страна на Община Силистра. Гражданите също могат директно да подават сигнали до организацията за корупция и злоупотреби на местно ниво.

Директорът на АКФ – журналистът Бойко Станкушев

.

Leave a Reply