Утре, публично ще се обсъжда Бюджета на Община Силистра. Заповядайте

На основание Заповед № ЗК-217/14.02.2022г. на Кмета на Община Силистра в изпълнение на изискванията за представяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на Община Силистра за 2022г. Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов
кани силистренската общественост, представителите на бизнеса, НПО и журналисти на 30.03.2022 Г. / сряда /, от 12.00 часа в залата на Общински съвет – Силистра на публично обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2022 г. при следния Дневен ред:

1. Представяне на основните показатели на Проекта на Бюджет на община Силистра за 2022г.;

2. Обсъждане на Проекта на Бюджет на Община Силистра за 2022г.

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на Община Силистра Ви каня да изразите Вашите мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2022г.

Участието Ви е важно в процеса на подготовка за представяне на Проекта на Бюджет на Община Силистра за 2022г. за приемане от Общински съвет – Силистра.

Разчитаме на Вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието на града ни.

Тези от Вас, които нямат възможност да присъстват на обсъждането, могат да разгледат Материалите по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2022 г. на интернет страницата на общината www.silistra.bg и на информационното табло на входа на административната сграда и да изразят мнения, становища и предложения писмено до 17.00 часа на 29.03.2022г. в деловодството на Община Силистра, в работните дни от 08.00 до 17.00 часа или на интернет страницата на общината www.silistra.bg.

Leave a Reply