Община Главиница e купила нов автомобил за детска градина

Община Главиница е купила нов автомобил за нуждите на детската градина „Св.св. Кирил и Методий“ в общинския център, съобщиха от администрацията. В градината е кухнята-„майка“, която осигурява храна и за други детски заведения в района.
Лекотоварният автомобил е придобит с бюджетни средства на общината и ще се използва за доставката на храни в групите на детските градини по населените места.

Източник : /Александър Леви, Пеню Николов, БТА/

Leave a Reply