Актуално разписание на автобусите в Силистренско към 24.01.2022 г.

Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на обявената извънредна обстановка в страната, автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване, както следва:

От общинската транспортна схема на Община Силистра:

 • Автобусна линия № 1 – сп. „Автогара Силистра“ – кв. „Триъгълника – изпълнява се по утвърдено разписание, през делнични дни:

– от сп. „Автогара Силистра“ – 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00

– от сп. кв. „Триъгълника“ – 06.15 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15

 • Автобусна линия № 2 – Силистра – Айдемир, кв. „Татарица“ – изпълнява се:

През делнични дни:

– от кв. „Татарица“ – 05.30 06.00 06.15 06.30 06.45 07.00 07.15 07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00

– от гр. Силистра – 06.00 06.30 06.45 07.00 07.15 07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30

В събота и празнични дни:

– от кв. „Татарица“ – 05.30 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00

– от гр. Силистра – 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30

В неделя:

– от кв. „Татарица“ – 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

– от гр. Силистра – 06.30 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

 • Автобусна линия № 2А – Силистра – Айдемир, кв. „Татарица“ – не се изпълнява.
 • Автобусна линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) – изпълнява се по утвърдено разписание:

През делнични дни:

– от гр. Силистра – 05.20 06.10 06.20 07.20 08.30 09.30 10.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.20

– от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.00 06.50 07.10 08.00 09.10 10.10 11.10 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 21.00

През празнични и почивни дни:

– от гр. Силистра – 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

– от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40

 • Автобусна линия № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) – изпълнява се през делнични дни:

– от гр. Силистра – 05.50 07.00 08.00 16.30 17.30

– от с. Калипетрово (центъра) – 06.30 07.30 08.30 17.00 18.00

 • Автобусна линия № 6 – Центъра – Гробищен парк – изпълнява се по утвърдено зимно разписание, ежедневно:

– от сп. „Центъра“ – 08.05 10.05 12.05 14.05 16.05

– от Гробищен парк – 09.15 11.15 13.15 15.15 16.45

 • Автобусна линия № 20 – Силистра – Иширково – изпълнява се:

Ежедневно:

– от гр. Силистра – 07.20 17.20

– от с. Иширково (центъра) – 08.10 18.10

През делнични дни:

– от гр. Силистра – 05.30 13.50

– от с. Иширково (центъра) – 06.20 15.00

През празнични и почивни дни:

– от гр. Силистра – 11.10

– от с. Иширково (центъра) – 12.15

 • Автобусна линия № 22 – Силистра – Ветрен – изпълнява се:

През делнични дни:

– от гр. Силистра – 07.20 13.2018.00

– от с. Ветрен (център) – 08.20 14.2018.50

През празнични и почивни дни:

– от гр. Силистра – 07.20 15.20

– от с. Ветрен (център) – 08.20 16.20

 • Автобусна линия № 23 – Силистра – Българка – считано от 22.01.2022 г., линията ще се изпълнява през делнични дни:

– от гр. Силистра – 06.3017.30

– от с. Българка – 07.00 18.30

 • Автобусна линия № 25 – Силистра – Бабук – изпълнява се:

През делнични дни:

– от гр. Силистра – 06.00 13.20 17.50

– от с. Бабук (център) – 07.10 14.45 19.15

– от с. Казимир (център) – 06.45 14.15 18.45

– от с. Ценович (център) – 06.57 14.35 19.05

В събота:

– от гр. Силистра – 07.40 17.50

– от с. Бабук (център) – 08.40 19.15

– от с. Казимир (център) – 08.25 18.45

– от с. Ценович (център) – 08.30 19.05

 • Автобусна линия № 33 – Силистра – Поп Кралево – не се изпълнява.

От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 • Автобусна линия Силистра – Добротица, с часове на тръгване – 07.00 ч. – 07.55 ч. – изпълнява се в понеделник, сряда и петък.
 • Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 11.30 ч. – 12.30 ч. – изпълнява се в понеделник, сряда и петък.
 • Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 16.30 ч. – 17.30 ч. – изпълнява се в понеделник, сряда и петък.
 • Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 11.00 ч. – 06.00 ч. – изпълнява се по утвърдено разписание – в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.
 • Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 16.00 ч. – 12.30 ч. – не се изпълнява.
 • Автобусна линия Силистра – Дулово, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 10.15 ч. – изпълнява се през делнични дни.

От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 • Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 07.00 ч. – изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.
 • Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 18.00 ч. – 14.00 ч. – изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.
 • Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 12.30 ч. – 16.30 ч. – изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.
 • Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 06.00 ч.; 15.00 ч. – 11.00 ч.; 17.00 ч. – 12.30 ч. (през Добрич) – не се изпълнява.
 • Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 10.30 ч. – 06.30 ч. – изпълнява се през делнични дни.
 • Автобусна линия Русе – Силистра (през Поляна, Попина и Гарван), с часове на тръгване – 13.30 ч. – 08.00 ч. – считано от 22.01.2022 г. до 06.02.2022 г., линията няма да се изпълнява.
 • Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 16.15 ч. – 09.30 ч. – не се изпълнява.
 • Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 16.00 ч. – изпълнява се през делнични дни.
 • Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 06.45 ч. – 14.00 ч. – не се изпълнява.

Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно Заповед № ЗК-1576 / 25.10.2021 г. на Кмета на Община Силистра за влизане в сила от 01.11.2021 г. на зимното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра, уведомителни писма и предложения от превозвачи за изпълнение / неизпълнение на автобусни линии (курсове по линии) в условията на обявената извънредна обстановка в страната, и по информация от Автогара Силистра. При последващи промени в изпълнението ще Ви информираме допълнително.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.