Затвориха частично за 19 дни още една силистренска улица

Считано от 16.12.2021 г. е затворен за движение на моторни
превозни средства (МПС) следния участък от уличната мрежа в
урбанизираната територия на град Силистра:
1.1. ул. „София“ – от кръстовището с ул. „Хан Аспарух“ до кръстовището
с ул. „Македония“ – за 19 работни дни,
в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, при спазване изискванията
на Наредба № 3 от 16.08.2010 г.
1.2. Временната организация на движение на МПС при изпълнение на СМР да
бъде въведена в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, като по време на
изпълнението на СМР да се осигури достъп до прилежащите улици.
1.3. Изпълнителят на СМР – ДЗЗД „Елит ВиК Силистра“ да постави, поддържа
и премахне след приключване на видовете работи необходимата пътна
сигнализация, която следва да отговаря на изискванията на БДС 1517/2006 „Пътни
знаци. Размери и шрифт“. Отговорник за целостта, изправността и поддържането й е
Емилиян Горанов Събинов, с телефон за връзка: 0887 316 111.

Моля подкрепете ни и харесайте страницата във Фейсбук , за да сте винаги информирани.

Leave a Reply