Сключените бракове в Силистренската община до ноември са повече от миналата година

Сключените в Силистренската община бракове до 23 ноември тази година са повече от същия период на миналата година, показва справка от отдел ГРАО на общината.
През тази година са сключени 196, а през миналата – 170 брака. За миналата година в цялата Силистренска област са сключени 422 брака, по данни от Териториалното статистическо бюро – отдел „Статистически изследвания“ в Силистра. В селата са сключени 282 от браковете, а в градовете – 140 брака. Родени са 796 деца, от които 393 брачни и 403 – извънбрачни. Регистрирани са 163 бракоразвода.
Без да е определяща причина за разводите, проблемът за домашното насилие е един от проблемите, по които се работи в Силистренско. Проект „Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики“ се осъществява от Женското сдружение „Екатерина Каравелова“ в Силистренско в партньорство с ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“. Той е финансиран от Фонд „Активни граждани – България“. Целта му е провеждане на „изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола“. След приключването на проекта в дългосрочен план се целят законодателни промени в България и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие, съобщават от сдружението.
Според статистиката в Силистренска област живеят 106 852 души – 1.5 на сто от населението на страната. Мъжете са 52 049 – 48.7 на сто, а жените – 54 803 – 51.3 на сто. Или на 1 000 мъже се „падат“ 1 053 жени. Всеки от тях сигурно търси своята половинка.

Източник: Пеню Николов/БТА/