В ход е поредната световна инициатива „16 дни срещу насилието над жени”

Кампанията винаги започва на 25 ноември – Международен ден за премахване на насилието над жени, и продължава да 10 декември – Международен ден за правата на човека.По традиция част от кампанията са различни събития, насочени към повишаване на обществената осведоменост и мобилизиране на хората по света, за да допринесат за промяна в отношението към темата. Сред най-активните организации в страната и особено в Крайдунавска Добруджа в тази разнолика кампания е Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – град Силистра, с председател инж. Христина Георгиева. Сдружението е с лиценз за изпълнение на социални услуги и носи отговорност за няколко от тях. Провежда и проекти по темата, като в момента актуалният е 4-месечен от 18.08. до 17.12. т.г.: „Превенция и защита от домашно насилие, чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. Той е финансиран от държавния бюджет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор с Министерство на правосъдието на Република България.Предвидени са дейности в пет направления: предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие; отпечатване и разпространение на мини ръководство в подкрепа на пострадали от домашно насилие; работа по специализирана програма с извършители; изработка и разпространение на мини ръководство за извършители на домашно насилие; информираност и публичност по проекта.В предишни години Сдружението винаги е провеждало благотворителни концерти и акции, подчинени на целта на инициативата. Към тях съпричастни са ставали институции, неправителствени организации, както и изявени личности от различни възрастови групи.Тази година, предвид пандемията, публичните събития на СНЦ „ЖС „Екатерина Каравелова“ са по-редки, но отсега се знае, че на 10 декември при възможност в центъра на града ще бъде проведен базар в духа на създадените през годините традиции.Според разпространен материал на Сдружение “Алианс за защита от насилие, основано на пола” Варна (ЖС Силистра е сред 10 организации негови членове, подписали специален материал, подкрепен от Диана Ковачева – омбудсмана на Република Българияе предназначен за медиите и за обществото), през 2021 година се навършват 30 години от стартирането на Кампанията, посветена тази година на борбата за елиминиране на убийствата на жени, основани на техния пол.Според статистиката, от началото на 2021 г. до 15 юли сигналите за домашно насилие до телефон 112 са 14 338, а до м. юни само в Софийска районна прокуратура са образувани 700 преписки, касаещи домашно насилие. През 2020 година съдилищата са издали 3 076 заповеди за защита. По други данни, събирани от медиите от началото на 2021 г., досега в България има най-малко 17 случаи, свързани с жени, по повод убийства и опити за убийства.Сдружението от Варна и неговите членове обявяват 29-и ноември за Ден на възпоменание на убитите жени и деца, жертви на домашно насили, по примера на редица други държави, каквито предложения и в България са правени до институциите, но до момента няма получен отговор. Настоява се за оптимизиране на нормативната уредба за превенция и защита от домашното насилие, както и на другите форми на насилие, основано на пола. Отправени са предложения за промени в Закона за защита от домашното насилие, Наказателния и Семейния кодекси. Изисква се също създаване на методики за оценка на риска за живота и здравето на пострадалите от насилие, които да се прилагат от институциите на първа линия – органи на МВР, на МТСП и на МЗ.

Източник: Версинаж