Форум за коридора на основната мрежа Рейн-Дунав

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и инж. Тихомир Борачев взеха участие във видеоконференцията на Шестнадесетата среща на страните по коридора Рейн – Дунав, по покана на председателя – европейски координатор г-жа Инес Сендер. По време на изказването си кметът постави отново въпроса за кохезионната политика, възможностите за изграждане по поречието на р. Дунав на мостови съоръжения, които да подобрят свързаността и икономиката в Румъния и България. Той покани на посещение г-жа Сендер, която любезно даде своето съгласие за визита след приключване на пандемията, за да бъдат обсъдени всички възможности в реална среда.

Източник: Община Силистра