Скандално от ОбС : фирмата изпълнител на некачествено саниране в Силистра отново иска да грабне общински имоти

Автор : Димитър Пецов

На предстоящото заседание на Общинския съвет кметът на Община Силистра е внесъл за пореден път отхвърлена вече няколко пъти докладна записка от предишни заседания за продажба на общински имоти на фирма „Дръстър инженеринг“. Фирмата е на съпруга на зам.кмета по „Хуманитарни дейности“ Мария Недялкова Димитър Недялков. Тя стана известна с некачествения ремонт с европейски пари на Блок 4 по ул.“Симеон Велики“, за който и бяха отпуснати допълнително 30 хил.лв.

Повече за скандалния ремонт тук.

Сега семейният приятел на бившия депутат Тодор Тодоров, който му е кръстник, иска да усвои общински имоти, които са пътища публична общинска собственост в с.Калипетрово – там, където се намира базата на фирмата, за да може да ги присъедини към територията на предприятието.
Кметът на общината е склонен да удовлетвори искането, макар че фирмата не изпълнява засега своите задължения по некачествено изпълнения проект по ул. „Симеон Велики“ и не отстранява недостатъците от обектите, финансирани с европейски пари.

А междувременно фирмата – рекордьор по спечелени обществени поръчки през последните няколко години продължава да печели обществени поръчки. Последната изпълнена е в областта на образованието. Тя е за изграждане на високо технологични STEM кабинети в икономическата гимназия, показва електронния регистър на обществените поръчки
Става дума за преоборудване на кабинети в ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра за създаване на високо технологична образователна STEM среда. Поръчката е на стойност 26 359.69 лв. без ДДС. На обявената от възложителя състезателна процедура са подали документи две местни фирми „Практик“ ЕООД и „Дръстър инженеринг“ ЕООД. Фирмата на близкия семеен приятел на Тодор Тодоров е била предпочетена за изпълнител за пореден път, като е получила максимално висока комплексна оценка 100. И в тази процедура Димитър Недялков декларирал, както и в другите, че няма да ползва трети лица за изпълнението. Фирмата трябва да направи вътрешно преустройство на част от сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ . С изпълнение на строително – монтажните дейности ще бъде създадено подходящо пространство – интегрирана учебна STEM среда от ново поколение.

Внесеното за пореден път искане за придобиване на общинските имоти е добър повод да бъдат поставени от съветниците на обсъждане и въпроси, поставени вече и медийно, относно изпълнението на обектите по проекта за енергийна ефективност от фирмата – на какво основание кметът е разпоредил отпускане на допълнителни средства от 30 хил.лв. за изпълнение на Блок 4 по ул. „Симеон Велики“, как са се включвали подизпълнители в изпълнението, защо изпълнителят отказва да поправи пропуските си в гаранционния срок и какъв контрол осъществява възложителя – Кметът и др.