Народно читалище „Светлина-1906“, село Смилец организира конкурс за детска рисунка

Народно читалище „Светлина-1906“, село Смилец организира конкурс за детска рисунка на тема „Зимен пейзаж“. Всички желаещи от 3 до 14 г. могат да участват. От Читалището очакваш вашите рисунки от 06 до 20 декември от 08:00 до 17:00 ч. в сградата на Читалището или по пощата на адрес : с. СМИЛЕЦ , общ. СИЛИСТРА , УЛ. ,, ТРЕТА“ № 69 ДО „НЧ ,, Светлина-1906-Смилец“. След тази дата комисия ще оцени участниците и ще предложи най-добрите за награди.

За информация: Филка Йорданова – 0896 89 74 74; 0893 800 353.