Районен съд-Дулово организира „Ден на отворените врати“

zala1

Районен съд-Дулово организира „Ден на отворените врати“ на тема: „30 години Конституция на Република България-върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права“.

Каним граждани, ученици и журналисти да се запознаят с организацията на работа на съда, с функциите на съдебните служби и с отделни съдебно-административни процедури.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

Всички присъствали участници ще получат информационни и образователни материали за съдебната власт.

Инициативата ще се проведе на 01.12.2021 година от 10.00 часа в сградата на Районен съд-Дулово.

Снимка: Районен съд – Дулово