Утре започва изграждането на водопровод и канализация в община Силистра

В съответствие с Договор с регистрационен №00513-2020-0007-01/06.10.2020г. с предмет „ Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, Обособена позиция № 1 „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“, на 16.11.2021г. започва въвеждане на ВОД и стартиране на дейности по изграждането на водопроводни и канализационни клонове, както следва:
Водопровод:
• Гл. кл. I-1 – по ул. „Албена“ от Напорен резервоар 4000м3 – 30 работни дни;
• Гл. кл. V-1 – по ул. „Д-р. Атанас Янков“ от кръстовището с бул. “Велико Търново“ – 16 работни дни;
• Кл. 46-1 – по ул. „Добрич“ от кръстовището с бул. „7-ми Септември“ – 22 работни дни;
• Гл. кл. V-5 – по ул. „Генерал Колев“ от кръстовището с ул. „Васил Априлов“ – 10 работни дни;
• Кл. 13 – по ул. „Емил Доростов“ от кръстовището с ул. „Филип Тотю“ – 8 работни дни;
• Кл. 30 – по ул. „Добруджа“ от кръстовището с ул. „Македония“ – 25 работни дни;
Канализация:
• Кл.18 – по ул. „Добруджа“ от кръстовището с ул. „Д-р. Петър Вичев“ – 33 работни дни;
• Кл.40 – по ул. „Симеон Велики“ и ул. „Генерал Скобелев“ – 30 работни дни;