Силистренски автор с публикация в сборник с изследвания за Котел и Старопланинския регион

Източник : ВЕРСИНАЖ (https://jordansilistra.blogspot.com/)

В Силистра през м. ноември 2021 г. бе проведена двудневна Национална научна историческа конференция с участници от различни научни институти и исторически музеи от цялата страна – 15 учени от 8 научни звена, сред които БАН, Софийски и Великотърновски университети, както още от Варна, Стара Загора, Попово, Омуртаг и др. Историци и дейци на науката представиха разработки по темата „Между центъра и периферията – регионални връзки и стопански мрежи в българската история (XV-XX в.)“.

Форумът е продължение на проведената преди две години в град Котел Национална научна конференция, посветена на историческото минало на града и старопланинския регион. Тя бе организирана от община Котел, СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Център за стопанско-исторически изследвания и Регионален исторически музей Силистра. Научният форум бе първи от поредицата, посветени на акценти върху регионалната история и важното й място в националната. Докладите от него са издадени в едноименен сборник с изследвания, отпечатан през 2020 г.  в Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ София. Докладите, представени в Силистра, също предстои да излязат в специален сборник.

В уводните думи към текстовете в сборника проф. дин Иван Русев от Икономически университет – Варна, представил се на форума с разработката „Котел и Старопланинският регион – за традициите и перспективите пред регионалните изследвания“, казва: „Темата за Котел вълнува  изследователи, краеведи, историци и етнолози повече от век и половина…с нея са свързани и други важни и значими теми в българската научна литература – за котленските възрожденци, все видни личности на епохата и на следосвобожденска България (сред тях е Г. С. Раковски – величина от европейски мащаб, човек който е общувал като равен с  равен с влиятелни за времето си европейски лидери), за стопанските миграции през 19 в., за историята на Добруджа, за историята и културата на старопланинските селища“.

Сред публикуваните автори е д-р Николай Тодоров – директор на Регионален исторически музей Силистра, с изследването му „„Като се върнем от Добруджа, кесията ни пълна с пари” – котленското животновъдство в Добруджа през 40-те години на XIX в. (по данни от теметтуат дефтерите). Другите автори в сборника са от Софийския, Великотърновския и Шуменския университети, Тракийски университет – Стара Загора, Инспекторат за опазване на културното наследство при Министерство на културата, Историческите музеи в Котел, Омуртаг и Попово.

В програмата: научни изследвания и трудове по теми, като „Котел и Старопланинският регион – за традициите и перспективите пред регионалните изследвания“, „Средновековната фортификация на Котленския Балкан“, „Отново за задругата – семейната структура в Котел в средата на ХIХ в.“, „Котленските спомоществователи през 1846“, „Стипендиантите на княз Стефан Богориди от Котел. Опит за обща характеристика”, както и темата представяща нови данни за строителството на църквата „Св. Троица” в Котел. Научни разработки са посветени на Архиерейско наместничество Котел в края на ХIХ в. и началото на ХХ в., и още – котленските възрожденци и техния отпечатък в историята на Хаджиоглу Пазарджик през Възраждането и други. Специално място е отредено и на Котленския килим.