РЕКИЦ Читалища Силистра и ОИЦ Силистра с посещения по населени места в областта

Приключи съвместната инициатива на Областен Информационен център Силистра и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ) в общините от област Силистра.

Експертите посетиха малки населени места и под формата на изнесени приемни запознаха местните жители с възможностите, които предоставят европейските фондове. Заинтересованите посетители получиха информация за дейността и услугите, предоставяни от ОИЦ-Силистра, както и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти. Информационната кампания бе по повод 10 години от създаването на ОИЦ-Силистра и бе проведена в началото на ноември във всички общини на Силистренска област.

Експертите от ОИЦ-Силистра продължават да предоставят актуална и навременна информация на всички заинтересовани посетители на място в офиса си в Силистра: Областен информационен център – Силистра: ул. „Симеон Велики“ №49, сграда на Художествената галерия, вход към Кукления театър, тел. 086 822 012. Управител: Ана Караджова, Офисът на РЕКИЦ Читалища е в Силистра: ул. Генерал Скобелев 17, ет. 2, офис 2. Тел. 086 824 526. – ст. експерт Мария Неделчева.

Източник: Йордан Георгиев