Скандалното решение на „Синева“ за нова техника не се осъществи

автор: Димитър Пецов

„ЕДНА ФАДРОМА И ПОЛОВИНА, МОЛЯ.“ – ИЛИ КАК СКАНДАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА КУПУВАНЕ НА НОВА ТЕХНИКА НА „СИНЕВА“ НЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ И ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНА НОВА ПРОЦЕДУРА

Решението на общинския съвет от април 2020 г. за кандидатстване за банков кредит от 400 хил. лв. за закупуване на нова техника за почистващата фирма „Синева“, обезпечен с общински имоти и активи на дружеството, не се е осъществило. Това наложи на последното заседание съветниците да гласуват ново.

Оспорваното решение беше предложено за одобрение на общинските съветници миналата година през април, чрез внасяне по спешност на допълнителна докладна от председателя Мария Димитрова и това предизвика големи дискусии в общинския съвет, най вече заради обезпечението на кредита с общински имоти.
Въпреки това решението беше гласувано, защото дружеството наистина има нужда от обновяването на техниката. Така се стигна до сключване на договор с кредитната институция – единствена подала оферта „Д Банк“ – в два пъти удължавания срок, показват документите на поръчката в сайта на дружеството. Кандидати обаче да предложат 2 сметосъбирача и две големи фадроми за сума от 400 хил.лв, не се намерили. Тоест никой не е пожелал да продаде техника толкова евтино, а отпускането на кредита и усвояването му зависи от това.

Това стана ясно от обясненията на управителя на дружестовото Бойко Крумов пред общинските съветници на заседанията на постоянните комисии на 27 юли. Затова той предложи на съветниците да се променят параметрите на процедурата, тъй като управителят без тяхно решение не може, като вместо два сметосъбиращи камиона и две фадроми, от които дружеството реално има нужда, но които надхвърляли размера на кредита, да се обяви нова процедура за по-евтина техника, която евентуални фирми-кандидати да са склонни да продадат на дружеството.

Той разясни че предварителния договор, който е бил сключен с банката не се е осъществил, защото едно от условията е било кредитът да се усвои целево – за определени неща и няма как да отпусне кредита, след като никой не се явява да я предложи исканата техника за посочените финансови параметри от 400 хил.лв.

По този начин се стигна до промяна, която беше гласувана на последното заседание на общинския съвет чрез внесена допълнителна докладна записка 1505, с която се променя решението от 30 април 2020 г. Така с новото решение отпадат обявените за закупуване 2 броя сметосъбирачи и два броя фадроми и се заменят с един брой сметосъбирач, една голяма фадрома и една малка фадрома.