Катастрофално водене на заседанието на ОбС – Силистра днес

автор : Димитър Пецов

КАТАСТРОФАЛНО ВОДЕНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – НА КАКВО ОСНОВАНИЕ БОЯН ДИМОВ ВЛИЗА В РОЛЯТА НА ВОДЕЩ ЗАСЕДАНИЕТО?

Днешното онлайн заседание на ОбС бе ръководено от заместник- председателя Ивелин Неделчев през платформата Уебекс, защото председателят използва отпуската си.
След пълно с грешки и противоречия ръководене, което остави сериозни съмнения относно законосъобразността на някои гласувани актове, засягащи преобразуването на публична в частна собственост и продажбата им на близки до властта хора, на г-н Неделчев му прилоша. В един момент мястото му се зае от г-н Боян Димов, до този момент изпълняващ ролята на технически помощник за системата „Уебекс“, който съобщи, че на водещия му прилошало. И в този момент(27 мин.) г-жа Иванка Ташева, която също е зам.-председател на общинския съвет, поиска разрешение от „техническия помощник“ за 10 мин. почивка.?!?! Което той разреши, защото „не би трябвало да има проблем“?!?! … И така се стигна до 10 мин.почивка. Тоест г-н Димов влезе в ролята на водещ и обяви почивка. Но на какво основание?
Боян Димов не е общински съветник, но е бил такъв в предишния мандат на общинския съвет, от групата на социалистите и демократите, когато беше замесен в скандала за назначения в общината на техни роднини през 2017 г. в това число на съпругата му.
В този състав на съвета, вече втора година изпълнява ролята на технически експерт, който помага при онлайн заседанията на ОбС, но не е ясно дали срещу заплащане или доброволно и на какво основание е избран – заради връзки с екипа на съвета или друго-експерт, назначен с конкурс. Добре е председателят на общинския съвет да даде разяснение на тези въпроси, защото по тази логика всеки случаен човек от улицата с някакви познания в техниката може да помага с каквото може, че и даже да ръководи заседанието без да е упълномощен.
А според правилника на ОбС, при отсъствие на председателя, заседанието се води от зам.председател.