Хората на Сабанов изключиха свой човек от групата на общинските съветници – той твърди, че искал да е независим

автор : Димитър Пецов

В началото на днешното кратко, но доста интересно заседание на Общински съвет – Силистра, председателката на съвета д-р Мария Стойчева прочете изявление, постъпило от името на групата МК „Гражданско единство“, от която коалиция е бившия депутат Александър Сабанов, с което съветниците от групата заявяват, че изключват от своите редици общинския съветник Стоян Узунов.
Не се съобщиха мотиви, но през изминалите месеци Узунов видимо заемаше позиции, които бяха в разрез със заеманите позиции на групата и позициите му повече съвпадаха с тези на мнозинството, формирано около партия ГЕРБ. Такава беше и позицията му от последния казус около продажбата на „Новата баня“, когато групата не подкрепи продажбата и внесе сигнал до областния управител, а Стоян Узунов гласува за. Той беше и един от най-активните поддръжници на продажбата в дебатите в комисии.
На това заседание, бившият вече член на групата „Гражданско единство“ внесе също и питане от свое име за ползваните паркоместа около магазините CBA на другия общински съветник Стоил Стойчев. Питането се основава на получени сигнали от граждани и цели да се установи дали има злоупотреби от страна на магазините на СБА, единият от които е до Новата баня, с разрешената за ползване и реално ползвана площ.
Стоян Узунов отрича неговото питане да има връзка с казуса с продажбата на обектите на Новата баня и да е ответна атака, каквато може да се предполага, заради евентуалния интерес и на Стоил Стойчев към обектите, за които Стойчев искаше да се проведе търг, както и противопоставянето му на решението за продажбата, включително със сигнал до областния управител.
Друго действие, което предприе Стоян Узунов тези дни и може да се предположи, че е провокирано от дискусията около продажбата на общинската собственост в „Новата баня“, е преместването му от комисията по „Икономическа и инвестиционна политика“ в комисията по „Общинска собственост.
По отношение на изключването от групата Узунов коментира, че не искал да му нареждат как да гласува и за това се е стигнало до изключването. Твърди, че засега ще остане независим.