„Демократична България“ внесе сигнал срещу продажбата на Новата баня в Силистра

От „Демократична България“ внесоха сигнал, до прокуратурата и областния управител, срещу продажбата на сградата на Бизнес инкубатора  ( Новата баня). За това съобщи общинският съветник от обединението Златко Куртев с видео в социалната мрежа.

Припомняме, че на последното си редовно заседание Общински съвет – Силистра гласува продажбата, без провеждане на търг, на цена от малко над 111 хил. лева. Сделката предизвика бурни дебати в пленарната зала и провокира недоволството на силистренци.

Основният мотив в сигнала е, че сградата не е в съсобственост и няма законова причина да се продава без провеждане на тръжна процедура. Според Куртев, с това най-вероятно се цели заобикаляне на Закона така, че обособени части от сграда да бъдат продадени на изключително занижена цена, надвишаваща данъчната оценка с едва  2000 лв.

В сигнала се поставя под съмнение законосъобразността на пазарната оценка, според която сграда с разгърната площ над 500 м2 струва колкото един по-голям  апартамент.

Друг мотив е, че в докладната няма никакви разчети за твърдението, че сградата се нуждае от значителен ремонт на покрива, инженерната инфраструктура и помещенията.  Изтъква се също, че на сградата е направен основен ремонт през 2002 г., а през 2013 г. тя е върната на общината без нито една забележка.

От „Демократична България“ подлагат на съмнение и изнесената, от кмета на община Силистра информация, че приходите, които сградата генерира, са около 10 000 лева годишно. Документите сочат, че в минали години, приходите от наеми са били от два до три пъти по-големи.