Общинският съвет прие решение да продаде сградата на „Новата баня“ на приближения до властта Милен Делийски

Автор : Димитър Пецов

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ РЕШЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ СГРАДАТА НА НОВАТА БАНЯ НА ПРИБЛИЖЕНИЯ ДО ВЛАСТТА БИЗНЕСМЕН МИЛЕН ДЕЛИЙСКИ – списъкът с гласувалите най-отдолу.
Със 17 гласа за, против 8 и въздържали се 2 – тоест минава само с един глас повече
и основно с гласовете на ГЕРБ и АБВ -Общинският съвет гласува спорната докладна, с която се продава сградата на Бизнес инкубатора или „Новата баня“, както е известна сред силистренци на приближения до властта бизнесмен Милен Делийски.

Преди гласуването, председателката на Комисията по общинска собственост излезе и обяви, че след обсъждането в комисията тя и юрисконсултът на общинския съвет Мариана Чобанова, след 2 часа обсъждане вчера, са въвели „технически промени“, за да стане докладната по-изчистена и ясна. Така вместо обявения търг с тези промени без съмнение се предлага вече директно на Милен Делийски да закупи имота от 500 кв.м. на цена от 111 000 лв. на основание чл.33 от Закона на собствеността, който гласи, че Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение. Тоест частта може да бъде предложена на друг, ако Милен Делийски се откаже да я купи.
Против решението като цяло и промените се изказаха трима съветници – Златко Куртев, Стефан Железов и Георги Гайдаров.

Според Гайдаров, предложенията, внесени от Иванка Ташева, не са изчистване на технически грешки, а смяна на текстове от закона, вкарване на допълнителни текстове, които по същество променят докладната, и че това трябва да е въпрос на съставяне на нова докладна, а не корекция на съществуваща. Към това становище се присъедини и Златко Куртев „Така нареченото изправяна на технически грешки…това е обръщане наопаки на правните основания, които първоначално бяха въведени в разглежданата докладна. Едва сега става ясно, че се включва чл.33 от ЗС, който казва, че най-първо частта от съсобствената част трябва първо да бъде предложена на съсобственика(Милен Делийски), и едва тогава да бъде извадена на продажба, едва сега го разбираме това. Такъв текст в докладната нямаше.“
Той също изнесе информация, взета от наематели на сградата, че сградата не се нуждае от ремонт на покрива и като цяло е в добро техническо състояние, за разлика от описаното в докладната. Също така, че наемите не са били 10 хил., а повече през годините, понякога в пъти повече.

Стефан Железов: Ако някой разполага с магазин, който е 100 кв.метра, ще го продаде ли за 20 хил.лв.? Смятам, че цената, която е определена за този имот е не просто ниска, тя е скандално ниска.

Приетото решение може да бъде върнато от областния управител или оспорено от прокуратурата за законосъобразност.
Ето кой как е гласувал:
Стоил Стойчев против
Гален Енев за
Стефан Железов против
Златко Куртев против
Иван Ковачев въздържал се
Георги Гайдаров против
Стоян Узунов за
Георги Атанасов против
Светлана Великова против
Димитър Тодоров въздържал се
Пейчо Пейчев против
Стилиян Стойчев против
Хасан Алегбер за
Ганчо Неделчев За

Елица Тодорова за
Мирослава Червенкова за
Денислав Димитров за
Денка Михайлова за
Константин Стоилов за
Георги Спасов за
Калоян Нейков за
Орлин Николов за
Иванка Ташева за
Добринка Кирчева за
Валентин. Перчемлиев за
Мария Стойчева за
Ивелин Неделчев за