ОбС Силистра: Грижа за собствеността на общината или поредна сделка с наш човек

Автор : Димитър Пецов

Предстоящото заседание на общинския съвет предвижда разглеждането на докладна записка, внесена от кмета, с която се предлага поредното разпореждане с общинска собственост. Става дума за прекратяване на съсобственост относно сградата на Бизнес инкубатор – бившата „Нова баня“ чрез извършване на продажба. Мястото е в съсобственост на общината и фирмата на ресторантьора Милен Делийски „ДМС“ ЕООД – Ред кафе. Милен Делийски се оказа подпомаган дарител на супи и храни от областния координатор на ГЕРБ Тодор Тодоров и негов приближен човек.
Кметът изтъква като мотиви, че частите, които ще се продават от сградата се поддържали трудно, въпреки че носели 10 хил.лв.приходи годишно от наеми на общината. Такива сделки за прекратяване на съсобственост стават или чрез искане на съсобственика – физическо лице, който владее вече част от обекта и иска да закупи и другите части или по инициатива на кмета, но от редакцията на докладната това не става ясно . Ако се следва заглавието проекта за решение-докладната, че е прекратяване на съсобственост чрез продажба, трябва това да е съсобственика Милен Делийски. В докладната обаче се предлага провеждане на търг с определената пазарна цена 111 хил. като начална. Ако е търг, тогава може да е пак Милен Делийски или свързано лице, което да се яви на търга.
Буди подозрение факта как общината печели 10 хил. на година от обекта, а не може да намери няколко хиляди за ремонт на такъв ключов обект и бърза да се разпорежда чрез продажба. Дали бързането не е продиктувано от други обстоятелства или желанието на някого? Предстои решението да бъде обсъдено и гласувано в общинския съвет.
Друга преписка, подготвената за предстоящото заседание, сделка със свързано лице с властта е за продажба на общински имоти в с.Калипетрово на фирмата „Дръстър инженеринг“ на Димитър Недялков, съпруг на зам.кмета „Хуманитарни дейности“. Повече за това тук https://www.facebook.com/groups/133657430722546/permalink/999123440842603/