Кабинет по роботика открива път към успеха на бъдещите програмисти

Проектът “Информатиката в роботиката – път към създаване на изкуствен интелект” на ПМГ “Св. Климент Охридски” в Силистра се реализира благодарение на подкрепата на програмата “Ти и Lidl за по-добър живот”

Изкуствен интелект, роботика, високи технологии са понятия, които отдавна не звучат екзотично, а инженерните умения и софтуерната изобретателност са мечтан път за много ученици. Създаването на специализиран кабинет за обучение в тази модерна област – роботиката, е предизвикателството, което предприемат от Природоматематическата гимназия “Св. Климент Охридски” в Силистра, когато през 2019 г. разработват проекта си „Информатиката в роботиката – път към създаване на изкуствен интелект”.

“Роботиката е иновативна наука и дава комплексни знания по различни дисциплини – физика, информатика, конструиране. Интегрираното обучение като подход се харесва от децата”, обяснява учителят по информатика и информационни технологии в гимназията Любомир Димитров, който заедно с директорката Анелия Невска замислят да създадат специализиран кабинет по роботика. Като природоматематическа гимназия училището отделя специално внимание на високотехнологичното обучение и повече от 5 години работи по проекти, свързани с роботиката. Но специализиран кабинет по роботика липсва в Силистра, няма и в областта. Екип учители от ПМГ разработва идеята, която напълно се вписва в стратегията на училището за навлизане на високите технологии в обучението. Иновативната идея на училището става възможна с подкрепата на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България “Ти и Lidl за по-добър живот”, която се организира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Роботиката е наука, към която проявяват интерес не само децата, но и възрастните. “В нашата гимназия имаме такава специалност – софтуерни и хардуерни науки. Благодарение на специализирания кабинет имаме възможност за приложение на знанията, усвоени от учениците ни”, казва г-н Димитров. Самият процес на обучение е много интересен за децата, понеже те учат и едновременно се забавляват, конструирайки онова, което замислят. “Практическите занимания на учениците са в областта на роботиката като средство за създаване на изкуствен интелект. По този начин обучението е интересно и много по-ефективно от сухата теория”, убеден е преподавателят.

В кабинета има конструктори Lego, както и много атрактивните хуманоидни роботи. Децата извършват програмиране и конструиране на различни роботи от Lego, а това, което са конструирали, сами го програмират. Така роботите от Lego се движат, а хуманоидните роботи извършват определени действия.

Благодарение на иновативния кабинет по роботика и информатика интересът към училището се повишава. Кабинетът е полезен не само за учениците от природоматематическата гимназия, но и за всички деца от града, защото им позволява да се подготвят и участват в състезания. “Вярвам, че сме полезни за обществото тук и че младите хора ще останат и ще се реализират в Силистра”, споделя г-н Димитров. “Усилията ни бяха екипна работа. Благодарение на програмата “Ти и Lidl за по-добър живот” успяхме да обединим всички досегашни проекти в цялостен проект и получихме един интегриран резултат. Когато има добронамереност, успехът е винаги налице. А помощта, когато е навреме, се превръща в подкрепа.”

„Ти и Lidl за по-добър живот“ е най-голямата социално-отговорна инициатива на Лидл България, която компанията стартира през 2017 г., и има за цел да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот, като подкрепя проекти в три ключови области: образование, култура и историческо наследство и околна среда.

Източник на снимката: Лидл България