График на изнесените приемни на ОИЦ-Силистра в Областта

Областен Информационен център – Силистра, в партньорство с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) офис Силистра и със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Силистра (РЕКИЦ), организира Изнесени приемни в малки населени места в област Силистра на тема „Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности“.

Заинтересованите посетители ще получат информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти за 2021 г., както и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.

Експертите ще акцентират на атрактивните за земеделските стопани мерки по Програмата за развитие на селските райони – 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване през септември тази година.

Кампанията ще бъде проведена в периода от 2 юни до 18 юни 2021 г. във всички общини на територията на Силистренска област по следния график:

·       02.06.2021 г. (сряда), 09:00 – 11:00 ч., с. Йорданово, община Силистра, НЧ „САМООБРАЗОВАНИЕ – 1942” с. Йорданово;

·       04.06.2021 г.  (петък), 09:15 – 11,45 ч., с. Черник, община Дулово, НЧ „ПРОСВЕТА – 1944” с. Черник;

·       04.06.2021 г.  (петък), 09:00 – 12,00 ч., с. Поройно, община Дулово, НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1949” с. Поройно;

·       09.06.2021 г.  (сряда), 09:00 – 11,00 ч., с. Искра, община Ситово, НЧ „БАЧО КИРО – 1943 г.“ с. Искра;

·       11.06.2021 г.  (петък), 10:00 – 12,00 ч., с. Цар Самуил, община Тутракан, НЧ „ИСКРА – 1928” с. Цар Самуил;

·       14.06.2021 г.  (понеделник), 09:00 – 11,00 ч., гр. Главиница, община Главиница, НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1940”, гр. Главиница;

·       16.06.2021 г.  (сряда), 09:00 – 11,00 ч., с. Кайнарджа, община Кайнарджа, НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1942” с. Кайнарджа;

·       18.06.2021 г.  (петък), 09:00 – 11,00 ч., с. Алеково, община Алфатар, НЧ „ПРОБУДА – 1910” с. Алеково.