Обявени свободни работни места в област Силистра към 31 май 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 1 електромонтьор, средно образование

1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование

2 шлосери, средно образование

1 готвач, средно образование

3 строители, жилища, средно образование

1 камериер/ камериерка хотел, средно образование

1 машинист, еднокофов багер, средно образование

2 продавач-консултанти, средно образование

5 военнослужещи, войници,средно образование

1 диспечер, транспортни средства, средно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование,  кат. „В”, „С”„СЕ“,”DЕ”

1 автомонтьор, средно образование, кат. „В”, ”„ВЕ“

1 продавач-консултант, авточасти, средно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование,  кат. „В”, „С”„СЕ“

1 касиер, средно образование

1 работник, зареждане на рафтове, средно образование

1 готвач, средно образование

4 работници, кухня, средно образование

1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование

1 автомонтьор, средно образование

1монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование

2 водопроводчици ( външно водоснабдяване и канализация), средно образование

2 работници, строителство, основно образование

1 шлосер, основно/ средно образование

2 техници, телекомуникация,средно образование

1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика

1 агроном, висше образование

1 барман, средно образование

1 касиер, средно образование

1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло

6 шивачи, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло

1 готвач, средно образование

30 лекари, висше образование, Медицина

2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии

2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии

19 медицински сестри, висше образование здравни грижи

1 началник, смяна, средно образование, компютърна грамотност

 *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За обучение по време на работа

 

1 асистент офис, средно образование

1 организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование

1 Обслужващ, магазинсредно образование

 Работни места,  разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”,

на ОП “Развитие на човешките ресурси

2 организатор,експедиция/товаро-разтоварителна и спедиторска дейност, средно образование

1 опаковач, средно образование

1 носач – товарач стоки, без изискване

3 сервитьори, средно образование, комуникативност

1 сервизен техник, средно техническо образование

1 общи работник, средно образование, кат. В

3 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование

1 барман, основно/средно образование

1 шлосер-средно образование

 Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

 3 обслужващи работници, промишлено производство, основно образование

1 заварчик, свидетелство за правоспособност

1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните

1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол

6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит

2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит

4 шивачки, основно образование

1 общ работник, основно образование

1 продавач – консултант, средно образование

5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”

7 медицински сестри, висше образование

 

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

 

1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра”

6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина”

 

***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е

уточнено, че договорът е безсрочен.