Среща семинар със земеделски стопани в село Алеково

Областен офис Силистра на Национална служба за савети в земеделието провежда със земеделски стопани среща семинар на 18.06.2021 г. от 9 до 11 ч. пред НЧ „Пробуда-1910“ – с. Алеково, общ. Алфатар, заедно с изнесена приемна и информационно обучително събитие.

Целта е разширяване и улесняване на достъпа на земеделските производители до консултанските услуги на службата. Земеделският стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони.