Празник за 24 май в село Голеш

В чест на 24 май – най-българския празник, в различни читалища на област Силистра бяха проведени разнообразни събития, посветени на азбуката, културата и книжовността – „таз сила нова“.

В навечерието на празника на 22.05.2021 г. в НЧ „Родина – 1941“ село Голеш, бе проведено мероприятие с тема книги и библиотечна дейност, съобщиха от ръководството на читалището Грамоти и книги получиха децата, учствали в онлайн конкуса „Маратон на четенето_2021“.

Първо място за Себиле Мехмед и Озгюр АЙлян. Следващото голямо събиите в селото е празникът, който е по традиция през м. юли.

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, КМЕТСТВО С. ГОЛЕШ, НЧ “РОДИНА -1941“ С. ГОЛЕШ ВИ КАНЯТ НА „ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК В ГОЛЕШ И 80 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО“.

Кога: 3 ЮЛИ 2021 г. Къде: ПЛОЩАД ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО. Цел на празника: ТЪРЖЕСТВЕНО ДА ОТБЕЛЕЖИМ ЮБИЛЕЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО.