Само половината от учениците могат да оценяват достоверността на информацията

На 12 и 13 май т.г. от 10 до 15 ч. ще бъде проведен online обучителен семинар по гражданско образование за учители в платформата на ZOOM, като с него стартират дейностите по Проекта „КЛАС” (КРИТИЧНИ, ЛЮБОЗНАТЕЛНИ, АКТИВНИ, СМЕЛИ), съобщи Михаил Кирязов – областен координатор на проекта, председател на организацията на СБУ в региона.Проектът е изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, а организатор на събитието е Фондация „Европейски институт“.Умението да се търси и ползва информация е пряко свързано с възможността младите хора да мислят критично и да бъдат пълноценни и активни граждани. Днес само 50 % от учениците могат да оценят достоверността на информацията. През учебната 2018-2019 година за първи път бяха предвидени часове по медийна грамотност за изграждане на дигитално-медийна компетентност, съдържаща 5 ключови умения – информационна грамотност, комуникации и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, безопасност и решаване на проблеми. Въпреки усилията на МОН, учениците и учителите се нуждаят от адекватни ресурси за подготовката и провеждането на тези часове. Това е особено валидно за необлагодетелстваните райони, където средата е допълнително влошена.Обучителният семинар по медийна грамотност за учители включва както полезна информация по темата, така и практическа част с акцент върху методите за оценка на достоверността на различните източници на информация и новини.Линк за включване в обучението: https://us02web.zoom.us/j/87462673780

Линк към наръчника по медийна грамотност: https://classproject.eu/bg/products-and-results/narachnik-mediyna-gramotnost