Обявени свободни работни места в област Силистра към 10 май 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

2 готвачи, средно образование
4 работници, кухня, средно образование
1 машинен оператор, металорежещи машини, средно/ техническо образование
1 счетоводител, висше образование/ Икономика
6 работници, строителство, основно / средно образование
1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование
1 автомонтьор, средно образование
1монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование
2 водопроводчици ( външно водоснабдяване и канализация), средно образование
1 шлосер, основно/ средно образование
2 техници, телекомуникация,средно образование
1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика
1 агроном, висше образование
2 обслужващи бензиностанция / газостанция, средно образование
1 барман, средно образование
1 касиер, средно образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
6 шивачи, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло
30 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
19 медицински сестри, висше образование здравни грижи
1 началник, смяна, средно образование, компютърна грамотност

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

  • За обучение по време на работа

2 продавач–консултант, средно образование
1 асистент офис, средно образование
1 организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование

  • За стажуване

1 технически-сътрудник, средно образование

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”,
на ОП “Развитие на човешките ресурси

1 работник, кухня, без изискване
1 носач – товарач стоки, без изискване
2 дърводелец, мебелист, средно образование
1 технически сътрудник, писмено и говоримо владеене на немски или английски език
1 диспечер, транспортни средства, компютърна грамотност
2 готвачи, основно образование
5 сервитьори, средно образование, комуникативност
1 камериер/ камериерка, средно образование
2 сервизни техници, средно техническо образование
2 електротехници, поддръжка на сгради, ПК „Електротехник” или „Електромонтьор”
5 общи работници, средно образование
2 оператори, център за обаждания, средно образование
2 бармани, основно/средно образование
3 помощници кухня, средно образование, професионален опит
1сладкар, опит, умения за работа в екип
7 продавач – консултанти, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 работник зареждане на рафтове, средно образование
1 касиер, средно образование
1 заварчик, свидетелство за правоспособност
1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит
2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит
4 шивачки, основно образование
1 общ работник, основно образование
2 продавач – консултанти, средно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”
7 медицински сестри, висше образование
1 акушерка, висше образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия – средно образование, двусменен режим на работа;
2 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование, трисменен режим на работа;
1 шофьор, автобус – шофьорска книжка кат. D;
1 медицинска сестра – висше образование, специалност „Медицинска сестра”
1 оператор производствена линия – средно образование;
6 лекар ЦСМП – висше образование, специалност „Медицина”;

***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.