Макети привлякоха къдроглави пеликани да загнездят в Тутраканско

Нова гнездова колония на застрашения къдроглав пеликан се сформира в България. Птиците заеха изкуствен остров в Натура 2000 зона „Комплекс Калимок“, в близост до град Тутракан. Това е третото гнездово находище на вида в България, заедно с тези в езерото Сребърна и остров Персин (Белене).В началото на месец декември 2020 г., в рамките на проект „Wetlands Along Lower Danube – healthy home for pelicans and people“, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), в Специално защитена зона „Комплекс Калимок“ беше изградена наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Приложен беше опитът от остров Персин, където изграждането на дървени острови доведе до образуването на две нови колонии на пеликани през 2016 и 2020 г. , които се размножават и в момента.
Съвместен екип от експерти на БДЗП, Дирекция на Природен парк „Персина“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ и „Калимок-Бръшлен“ ЕООД изгради наколна дървена конструкция с размери 4 х 8 м., височина 3 м. и обща площ 32 кв.м. Използван бе иновативен метод за привличане на пеликаните към гнездене. Екипът постави върху платформата три макета на пеликани в реални размери, чиято цел бе да събудят интерес в пеликаните и те максимално бързо да приемат платформата за свой дом.