Великденски кът за снимки създадоха в Силистра

Великденските празници събират семействата и носят радост на всички. Заповядайте на обособения кът за снимки под липата и запечатайте незабравимите си емоции и моменти от празника!Инициативата е осъществена от Община Силистра, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет по наркотични вещества, Превантивен информационен център, Кметство село Айдемир и Народно читалище „Родолюбие-2006“, село Айдемир.В декорирането на къта участваха деца от 5-ти и 8-ми клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“.

Информация на Община Силистра