Обявени свободни работни места в област Силистра към 26 април 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 счетоводител, висше образование/ Икономика 4 работници, строителство, основно / средно образование 1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование 1 автомонтьор, средно образование 1монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование 2 водопроводчици ( външно водоснабдяване и канализация), средно образование 2 работници, строителство, основно/ средно образование 1 шлосер, основно/ средно образование 2 техници, телекомуникация,средно образование 1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика 1 агроном, висше образование 2 обслужващи бензиностанция / газостанция, средно образование 1 барман, средно образование 1 касиер, средно образование 2 сервитьори,средно образование 1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии -текстил, облекло 6 шивачи, средно образование / Производствени технологии -текстил, облекло 2 готвачи, средно образование 1 сервитьор, средно образование 30 лекари, висше образование, Медицина 1 фармацевт магистър,висше образование, Фармация 2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии 2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии 19 медицински сестри, висше образование здравни грижи 1 началник, смяна, средно образование, компютърна грамотност

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа

2 продавач-консултант, средно образование 1 асистент офис, средно образование 1 организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование- За стажуване 1 технически-сътрудник, средно образование

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб“,на ОП „Развитие на човешките ресурси

1 носач – товарач стоки, без изискване 2 дърводелец, мебелист, средно образование 1 технически сътрудник, писмено и говоримо немски и английски език 1 диспечер, транспортни средства, компютърна грамотност 1 готвач, основно образование 3 сервитьори, средно образование, комуникативност 1 камериер/ камериерка, средно образование 1 сервизен техник, средно техническо образование 2 електротехници, поддръжка на сгради, ПК „Електротехник“ или „Електромонтьор“ 6 общи работници, средно образование 2 оператори, център за обаждания, средно образование 2 бармани, основно/средно образование 3 помощници кухня, средно образование, професионален опит 1сладкар, опит, умения за работа в екип 5 продавач – консултанти, средно образование 1 продавач, разносна търговия, свидетелство за управление на МПС, кат. В

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 обслужващ работник промишлено производство, средно образование 6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит 2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит 4 шивачки, основно образование 1 общ работник, основно образование 2 продавач – консултанти, средно образование 5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност „Медицина“ 7 медицински сестри, висше образование 1 акушерка, висше образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 машинни оператори, обработка на метал/метални изделия, средно образование, двусменен режим на работа; 2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа; 1 шофьор, автобус, шофьорска книжка кат. D; 1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра“ 1 оператор, производствена линия, средно образование; 6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина“

***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не еуточнено, че договорът е безсрочен.