Председателят на РС – Силистра: Удовлетворени сме, че с дарените компютри сме помогнали за онлайн обучението на деца

Председателят на Районен съд-Силистра Мирослав Христов отчете като удовлетворителна и полезна съвместната кампания на Районен съд-Силистра и ЖС „Екатерина Каравелова“-Силистра.

За да бъде постигнат този резултат бе осъществена сложна процедура, която за радост получи пълно съдействие от Висшия съдебен съвет /ВСС/.

Всичко започна в началото на тази година.

От Център за обществена подкрепа и Кризисен център към ЖС „Екатерина Каравелова“-Силистра се обърнаха към Районен съд-Силистра с молба за предоставяне на компютърни конфигурации, с които да бъде обезпечено онлайн обучението на деца от Алфатар, Кайнарджа, Средище, Косара, Любен, Бабук и Майор Ценович.

За да бъде осъществена тази инициатива Председателят на Районен съд-Силистра отправи искане до Висшия съдебен съвет /ВСС/, за безвъзмездно предоставяне на годните за употреба, но неизползваеми в съдебната система компютърни конфигурации.

В изключително кратък срок ВСС със свое решение даде съгласие на Районен съд-Силистра да предостави компютърни конфигурации за нуждите на Център за обществена подкрепа-Силистра и Кризисен център-Силистра.

Благодарение на тази експедитивност, на 8 март 2021 година с приемо-предавателен протокол ЖС „Екатерина Каравелова“-Силистра получи от Районен съд-Силистра предназначените за дарение компютърни конфигурации.

Не се забави и обратната връзка за съдбата на дарението.

От ЖС „Екатерина Каравелова“-гр. Силистра ни информираха, че в края на месец март компютрите са достигнали до 6 ученика, които са посещавали редовно училище, и са ученолюбиви и старателни. Тъй като децата живеят в домакинства със сериозни финансови затруднения, при въведеното дистанционно обучение са били в риск от отпадане от образование, поради невъзможност за участие в онлайн учебния процес.

Учениците с радост са приели компютрите, а от сдружението и центровете към него отправиха благодарности към Районен съд-Силистра.

„Удовлетворението на всички, допринесли за успеха на тази дарителската инициатива е голямо. Успяхме да окажем навременна помощ на децата, които желаят да се учат, и да се развиват в положителна насока.        По начин, различен от правораздаването, допринесохме за визията на съдебната институция като символ на справедливост и почтеност, а също на благородство и човешка съпричастност.“ – сподели Председателят на Районен съд-Силистра Мирослав Христов.

Източник: Общинско кабелно радио – Силистра