Новости в УМБАЛ „Медика Русе“

Нови структури и дейности са разкритив УМБАЛ „Медика Русе“, съобщават от лечебното заведение.

От началото на месеца лечебната дейност по лицево-челюстна хирургия се осъществява в пълен обем в самостоятелно отделение. Към болницата вече действа и отделение за продължително лечение по хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология. Към отделение по вътрешни болести вече се извършва и дейност ревматология.

Лечебното заведение повиши и нивата на компетентност от второ на трето ниво на отделението по нервни болести, както и на дейност гастроентерология в отделението по вътрешни болести, като по този начин вече в болницата се извършва пълният обем от дейности и по двете медицински специалности.

В област Русе, както и в съседните области Разград, Силистра, Търговище и Шумен, няма други такива структури за оказване на медицинска помощ от този вид. Развитието на дейностите в УМБАЛ „Медика Русе“ осигурява по-достъпно здравеопазване на всички нуждаещи се от региона.

Източник : Радио Шумен