Над половината от населението в област Силистра живее в селата

Към 31.12.2020 г. в градовете на областта живеят 46 750 души, или 43.8%, а в селата – 60 102 души, или 56.2% от населението на областта. Най-голям е град Силистра с 30 169 души, следван от град Тутракан с 7 599 души. Останалите градове са с население: Алфатар – 1 336 души, Главиница – 1 275 души и Дулово – 6 371 души.

Към края на 2020 г. населените места в област Силистра са 118, от които 5 са градове и 113 – села. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

Към края на годината в областта няма населени места без население. В 12 села живеят от 1 до 49 души. Преобладаващият брой населени места в областта са с население от 100 до 999 души – 71, или 60.2 % от всички населени места.

В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Силистра е разделена на 7 общини.

В община Силистра живее по-голямата част от населението на областта – 44 237 души или 41.4%. Най-малка по брой на население е община Алфатар, в която живеят 2 566 души, или 2.4% от населението на областта. Населението в останалите общини е следното: Главиница – 9 705, Дулово – 27 217, Кайнарджа – 5 001, Ситово – 4 886 и Тутракан – 13 240 души.

През 2020 г. във всички общини на област Силистра броят на населението намалява спрямо предходната година. В община Ситово намалението е най-малко – 0.5%, а в общините Алфатар
(-2.7%), Силистра (‑1.6%) и Кайнарджа (-1.0%) най-голямо.

Източник: НСИ – Силистра