Кръгла маса на тема „Натура 2000“ ще се проведе в Силистра

Предстои провеждане на кръгла маса и посещение на терен на тема:Натура 2000, устойчиво земеделие и популяризиране на възможностите за развитие на зелени форми на туризъм, вкл. източници на финансиране. Събитието е насочено към представителите на земеделския и туристическия сектор, както и местни и регионални власти за популяризиране на възможностите, които мрежа Натура 2000 предоставя. Сдружение „Коалиция Природа България“ – клон Силистра Ви кани да вземете участие в събитията, които ще се проведат на: 23 април 2021 г., 09.30 ч. – Хотел Данубе, гр. Силистра – регистрация; 23 април 2021 г., 13.00 ч. – Биосферен парк, Природонаучен музей „Сребърна“. Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Снимка: БГНЕС