От днес 19 април започна изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти

FB_IMG_1618839325797.jpg

От днес 19 април започна изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти.Със закона за държавния бюджет на Република България е определено , че през 2021 година гражданите в България , на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300 лева и една стотинка, до 369 лева , включително ще получат еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лева, каза Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Силистра

Помощта ще се изплаща през бюджета на министерството на труда и социалната политика от териториалните поделения на агенцията за социално подпомагане . Средствата ще се изплащат от дирекциите „Социално подпомагане“, въз основа на предоставената от националния осигурителен институт информация за хората с пенсии в посочения диапазон и начина по който тя им се изплаща , чрез пощенска станция в страната или по лична банкова сметка. За получаването на годишната финансова подкрепа не е необходимо гражданите да подават заявления , изплащането в пощенските станции ще бъде в периода от 19 до 26 април , включително , в същия период сумите ще бъдат преведени и по банковите сметки на пенсионерите . В случай, че някои от гражданите не получат дължимите средства от пощенска станция , от която обикновено вземат пенсията си е необходимо да се обърне към дирекция „Социално подпомагане по местоживеене за уточняване на актуалния им адрес за да бъде включен в списъците за следващ период.

Източник: Общинско кабелно радио- Силистра