От днес 19 април започна изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти

От днес 19 април започна изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти.Със закона за държавния бюджет на Република България е определено , че през 2021 година гражданите в България , на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300 лева и една стотинка, до 369 лева , включително ще получат еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лева, каза Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Силистра

Помощта ще се изплаща през бюджета на министерството на труда и социалната политика от териториалните поделения на агенцията за социално подпомагане . Средствата ще се изплащат от дирекциите „Социално подпомагане“, въз основа на предоставената от националния осигурителен институт информация за хората с пенсии в посочения диапазон и начина по който тя им се изплаща , чрез пощенска станция в страната или по лична банкова сметка. За получаването на годишната финансова подкрепа не е необходимо гражданите да подават заявления , изплащането в пощенските станции ще бъде в периода от 19 до 26 април , включително , в същия период сумите ще бъдат преведени и по банковите сметки на пенсионерите . В случай, че някои от гражданите не получат дължимите средства от пощенска станция , от която обикновено вземат пенсията си е необходимо да се обърне към дирекция „Социално подпомагане по местоживеене за уточняване на актуалния им адрес за да бъде включен в списъците за следващ период.

Източник: Общинско кабелно радио- Силистра