Тече конкурсът за младши прокурори. В Силистра има едно свободно място

739 кандидати се явиха на писмения изпит за младши прокурори в районните прокуратури, съобщиха за БГНЕС от Висшия съдебен съвет.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 17 април за дата за провеждане на писмен изпит по конкурса за младши прокурори. Той се провежда в сградата на Интер Експо център.

Колегията обяви конкурса за заемане на 29 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури в градовете: по една длъжност в Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Ботевград, Пловдив, Хасково, Кърджали, Смолян, Габрово, Русе, Ловеч, Добрич, Шумен, Разград, Силистра, Ямбол, две в Бургас, три във Варна и пет в Софийска районна прокуратура.

Кандидатите получили оценка не по-ниска от 4.50 ще бъдат допуснати до устен изпит.

Снимка: БНТ