Приемът на ученици в ЦСОП-Силистра започна

Центърът за специална образователна подкрепа Силистра е ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ за деца и ученици със специални образователни потребности в област Силистра. Намира се в централната градска част на гр. Силистра, ул.”Христо Смирненски” №5, срещу православния храм „Св. св. Петър и Павел”. В сградата на ЦСОП се помещава и РЦПППО. Като образователна институция подпомага и обгрижва ЦЕЛОДНЕВНО деца и ученици със СОП, с различни видове тежки увреждания и синдроми, чрез квалифицирани терапевти и специални педагози.
ПРИЕМЪТ започва за учебната 2021-2022 годин на ДЕЦА И УЧЕНИЦИ от ПГ в ДГ до 12 клас включително.Центърът предлага обучение по индивидуален учебен план и индивидуална учебна програма, съобразени с индивидуалните потребности и възможности на детето. Предлага ежедневно: – Рехабилитация; – Физиотерапия; – Сензорна терапия; – Арттерапия; – Трудотерапия; – Работа с логопед; – Работа с психолог. ЦСОП разполага с модерни кабинети и специалисти, които обгрижват децата с обич и внимание!
За информация позвънете на: 0889909964 -директор; 0895414439 – зам.-директор.

Източник: Йордан Георгиев