Излюпиха се първите къдроглави пеликанчета в резервата „Сребърна“ за тази година

Първите двойки къдроглави пеликани, които загнездиха през март тази година в резерват „Сребърна“, вече се сдобиха с потомство, съобщават от РИОСВ-Русе. Това са птици, които са избрали за обиталище дървените наколни платформи, специално изградени за тях.
Заедно с птиците върху платформите, свои гнезда направиха и други пеликани, които избраха околните тръстикови масиви. Дали и те имат потомство, служителите в резервата се затрудняват да кажат, понеже впоследствие птиците са се преместили оттам. След преглеждането на записите на камерите в резервата е установена причината – нападение на енотовидни кучета. Така се повтаря ситуацията от преди две години, когато пак този вид хищници подплаши пеликаните, навлизайки в гнездилището им. В поставените след сегашното нападение капани се е хванал един екземпляр, който е предаден за отглеждане в Зоопарк – Ловеч.
Във връзка със ситуацията от РИОСВ-Русе напомнят за изпълнението в момента на проект, при който са предвидени дейности за окосяване на тръстиката и търсене на нови места за наколни платформи за пеликаните.

Източник: Любомир Добрев /БТА/